lördag 20 september 2014

Sverige står inför stora utmaningar - dags att sluta tjafsa

Efter att ha lagt ned mycket tid och energi på valrörelsen har jag använt senaste veckan till att komma i kapp och börja fundera över framtiden. En framtid som innehåller många utmaningar för oss alla och landet. Det är dags att börja jobba och skapa något nytt och bättre. Sverige står inför stora utmaningar. Då är det dags att sluta tjafsa.

Vi har under veckan kunnat följa det som sker på riksnivå. En ny regering ska bildas. Under tiden hotas det med att fälla än den ena och än den andra för att man ska själv få det bättre. Kanske rent av tvinga fram ett nyval så att den egna makten kan stärkas. Sverige är inte i behov av detta. För samtidigt snurrar världen på allt fortare utan att bry sig om vad vi gör i Sverige. Om vårt land ska bli vinnare och våra invånare ska få det bättre krävs det nu att partierna i riksdagen samlar sig och skapar stabilitet.

Sverige och vi som bor här står inför en rad utmaningar som vi måste ta itu med redan nu. För varje dag som går med osäkerheten försämras våra möjligheter. Omvärlden snurrar på och här händer mycket varje dag. Här nedan listar jag några av de utmaningar som vi måste tackla och förändra.

1: Globaliseringen: Världen knyts allt mer ihop, och har gjort den under mycket lång tid, och det görs allt snabbare. Nya ekonomiska områden kommer fram som gör att den globala konkurrensen ökar. Andra länder väljer att förändra sina ekonomier i nya inriktningar som utmanar oss i Sverige. Globaliseringen gör att vi drabbas mycket av det som sker i vår omvärld. Det kan vara både positivt och  negativt men för att få det förstnämnda krävs en regering som arbetar för det. Vad behöver Sverige göra för att problemen och utmaningarna med globaliseringen ska omvandlas till positiva möjligheter som tas tillvara?

2: Tekniska utvecklingen: I dag går teknikutvecklingen med rasande fart. Det som var tekniska nyheter för två år sedan är redan i dag omsprungna av nya saker. Samtidigt skapar teknikutvecklingen nya branscher och med det nya arbetstillfällen. Andra länder storsatsar. Ny teknik och internet skapar nya möjligheter för den som tar initiativ och är drivande. Det går inte att vara passiv. Hur ska Sverige ligga i framkant inom detta?

3: Skydda invånarna från marknaden: Vi har under flera år kunnat se hur marknaden får allt mer inflytande över våra samhällen. Det är skolmarknad, omsorgsmarknad, sjukvårdsmarknad med mera. Allt som finns görs till marknaden. Detta tillsammans med globaliseringen slår ut människor ifrån samhället och välfärden. Många förlorar sitt arbete och kommer inte tillbaka i en trygg anställning. Områden får se hur jobben försvinner utan att nya jobb tillkommer. Människor är utlämnade till att klara sig själva på marknaden. Hur ska ett svensk samhälle formas som gör att människor kan skyddas ifrån marknaden och dess härjningar?

4: Hela landet ska leva: Avfolkningen av landsbygden har funnits under lång tid. Det går att se att i spåren av marknadens härjningar försvinner den ena servicen efter den andra. Landsbygden blir tystare och ensammare. Den blommar upp i samband med turistsäsongerna men ses som ett pittoreskt inslag. Människor flyttar därifrån på grund av avsaknad av arbetsmöjligheter, kommunikationer och att göra saker. Landsbygden får se hur det ena arbetstillfället efter det andra försvinner och ersätts inte med nya. Välfärden blir ansträngd och ofta skärs det ned på den. Människor lämnas därmed utanför och upplever att hamna i "bakvattnet". Hur ska Sverige göra för att hela landet ska leva och utvecklas positivt?

5: Kunskapsekonomin: Det finns en del som fortfarande hävdar att vi är i en tjänsteekonomi med fakta kvarstår. Arbetsmarknaden i dag kräver allt mer kunskap av alla som befinner sig där. Tjänster och produkter kräver kunskap av de som tillhandahåller dessa. Allt fler av jobben som skapas kräver allt mer kunskapsinnehåll. Många av de jobben som kommer anses kräva minst högskoleutbildning. Många länder investerar stora resurser i skol- och utbildningssystemen. Bara det bästa är gott nog. Nya högskolor/universitet kommer upp i länder runt om i världen. Allt fler vill vara en del av kunskapsekonomin då det anses vara framtiden. Hur ska Sverige agera för att kunna inte bara hänga med i denna utveckling utan också vara ett land som ligger i framkant?

6: Ökad ojämlikhet och sociala klyftor: Runt om i världen och i Sverige ökar ojämlikheten och de sociala klyftorna. Avståndet ökar allt mer mellan de som har det gott ställt och de som inte har några marginaler alls. Även medelklassen pressas allt mer nedåt och får se hur den tappar. De som befinner sig längst upp i toppen i samhället får allt mer av resurserna medan resten får mindre del. Människor slås ut ifrån samhället och hamnar i underklass/utanförskap. Medelklassen har fått belåna sig hårt för att kunna hinna med i snurren i samhället men har fått se hur ojämlikheten ökar och de sociala klyftorna breder ut sig. Människor känner allt mer att de har inget hopp och framtiden blir inte bättre. Kvinnor trycks ned och får det sämre. De ses som mindre värda och jämställdheten backar. Människor får inte lov att vara den de är. Hur ska Sverige arbeta för att se till så att jämlikheten ökar och de sociala klyftorna försvinner så att alla människor får det bättre och kan vara en egen person?

7: Kampen mellan de som har resurser och de som står utanför: I dag finns det en maktelit som har hela världen som sitt arbetsfält. De är de verkliga makthavarna. De har resurser och kontakter som används för att säkra upp så att de får det bättre. Globaliseringen i kombination med ökad ojämlikhet och sociala klyftor gynnar dem då de utnyttjar det till fullo. Alla vi andra har inte dessa resurser. Här behövs en förändring som flyttar makten ifrån de som har resurser och till folket. Demokratin behöver stärkas och där är en stark välfärdssektor som skapar ett stöttande samhälle en viktig nyckel. Hur ska Sverige utvecklas så att människor både känner och ser att de får mer att säga till om, får ökad delaktighet och självbestämmande och som är med och kan skörda frukterna?

8: Klimat och miljö: Klimatförändringarna pågår framför våra ögon, liksom förstörandet av miljön. Detta ställer tuffa utmaningar framför oss som vi måste ta itu med. Höjd havsnivå slår inte bara mot länder runt om i världen utan också mot oss här hemma. Ökad temperatur utmanar matproduktionen och hur vår miljö kommer att se ut. Klimatförändringarna kommer att skapa stora problem som kan slå sönder våra samhällen och ekonomi. Hur ska Sverige arbeta så att Sverige kan vara världsledande i kampen mot klimatförändringarna och att miljön blir bättre?

Denna mandatperiod måste börja ta itu med dem. De här är områden som valen i framtiden måste handla om. De snurrar alla på och bryr sig inte om Sverige. Vi måste nu få ett slut på tjafset och se till så att Sverige kan komma igen snabbt. Vi har ett stort arbete framför oss och vi måste göra det. Måste för alla som lever i dag och för våra framtida barn och barnbarn. Det handlar om vår framtid.

Mario Matteoni skriver om en vänstervind som ingen märkte. Bengt Silfverstrand tar upp Dan Anderssons analys av socialdemokratisk strategi. Peter Johansson undrar vem som leder alliansen vid ett nyval.

2 kommentarer:

 1. "...Hur ska Sverige agera för att kunna inte bara hänga med i denna utveckling utan också vara ett land som ligger i framkant?"

  Sverige spenderar mer än jämförbara länder på utbildning och har redan idag världens minsta klasser i skolan. Det är absolut ingen brist på resurser. Men ingen vågar ifrågasätta vad som faktiskt händer i klasserna! Varför blir PISA-resultaten så låga?

  Det ropades också i det förflutna efter "mera resurser". Vi kommer ju ihåg "Wernersson- och Persson-pengarna" eller Kunskapsmiljardärerna etc som alla flutit genom skolsystemet utan att ha lämnat spår av förbättringar. Och nu är det dags igen!

  Vore det inte vettigare att kolla hur skolan EGENTLIGEN fungerar och vad som sker där INNAN ännu en gång nya miljarder slösas bort? ALL problemlösning börjar med en HEDERLIG verklighetsbeskrivning, inte med önsketänkanden ...Eller? MVH Karl

  SvaraRadera
 2. Kommer ihåg Palmes klassiska replik när han förlorade valet 1976: "Vi ska ge borgarna ett helvete". Kanske hut som går hem?

  SvaraRadera