måndag 8 september 2014

Vi satsar på dig - det handlar valet om

Vi socialdemokrater går till val i år på att arbetslösheten ska minska, skolresultaten ska förbättras och att människor därmed ska ha många möjligheter i sitt liv för att kunna forma sin egen framtid. Mot detta står en allians som är nöjd, har inga nya förslag och ett Sverige där arbetslösheten har bitit sig fast runt åtta procent, skolresultaten försämras, ökad ojämlikhet och klassklyftor. Valet på söndag handlar därmed om vad det är för framtid som du vill ha.

Just nu pågår en upprustning runt om i världen som har gjort att Sverige har halkat från att vara världens sjätte mest konkurrenskraftigaste land till tionde plats. Andra länder valt att öka tempot och investeringar i forskning, utbildning och starkare näringsliv som ska förbättra konkurrensnivån. Samtidigt står Sverige mer eller mindre stilla där de stora satsningarna från regeringen handlar om att sänkt restaurangmoms, skatteavdrag för en rad tjänster och sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar. Det saknas en politik för att göra Sverige konkurrenskraftigt som gör att vi kan få en låg arbetslösheten och svenskarna kan få det bättre.

Det är därmed viktigt att det satsas stort på utbildning. I bland annat Asien startar en rad nya universitet/högskolor hela tiden. Det gör att dessa länder kan satsa än mer på högre utbildning och därmed i skapandet av de nya jobben. Vi måste helt enkelt satsa mer på utbildning. Socialdemokraterna vill redan till nästa år satsa över 14 miljarder kronor mer på skolan. Regeringen stannar vid 7 miljarder kronor. Vår satsning gör att barn får gå i mindre klasser med tillgång till fler pedagoger och andra vuxna i skolan. De lär sig därmed mer och snabbare. Barn som är i behov av stöd kan snabbare få det. De som går ur gymnasiet får med hjälp av 18 000 fler platser på högskolan/yrkeshögskolan möjlighet till utbildning och nya vägar in i framtiden.

Sammanlagt leder 64 500 nya platser inom folkhögskola, komvux, yrkesvux, yrkeshögskola, högskola/universitet gör att vi kan få ned arbetslösheten både på kort som lång sikt där människor går från arbetslöshet via studier till ett arbete eller start av nya företag. Samtidigt gör det att med mer utbildad arbetskraft kan vi ta upp konkurrens på den globala arenan. Ett bättre och mer konkurrens starkt Sverige gör att jobben och företagen blir fler, näringslivet blir starkare och människor kan förverkliga sina drömmar om det goda livet.

Socialdemokraterna går till val på att få ned arbetslösheten, kunskapsnivåerna i skolan ska höjas och att människor ska få nya chanser i livet att forma sin egen framtid. Genom utbildning kan människor få nya möjligheter. Det är därmed dags för förändring.

Aftonbladet om att vår framtid inte byggs med hamburgare och en skola där alla blir motarbetade.

2 kommentarer:

  1. Det finns ingenting i de förslag ni lägger som kommer att leda till de mål du pekar ut. Du går till val på löften du inte kan hålla. Så enkelt är det. Du är dock inte ensam om det.

    // Jan

    SvaraRadera
  2. Där har du fel Jan. Tyvärr har du det. Satsning på kunskapslyft är ett perfekt sätt att öka utbildningsmöjligheterna för människor. Fler människor kan få utbildning och skaffa sig ett yrke. Det ökar möjligheterna för Sverige att kunna få fler i arbete. Vi har många företag i Sverige som tackar nej till att ta emot fler order eftersom man inte har personal med rätt kompetens. Får de detta kan de ta emot nya order och därmed vässa sig i den globala konkurrensen. Det kommer att finnas dem som går kunskapslyftet som kommer att satsa på en forskarkarriär. Så jo. Det här vässar vår konkurrenskraft.

    SvaraRadera