söndag 5 oktober 2014

Att förtjäna de ungas förtroende - utmaning inför valet 2018

Ungdomar i dagens Sverige är i en svår situation. Redan i grundskolan är det närmare 13,1 procent av niorna som inte har behörighet till gymnasiet. Var fjärde elev som börjar på gymnasiet avslutar inte sina studier. Massarbetslösheten bland ungdomarna har bitit sig fast. På arbetsmarknaden har kraven på ungdomarna ökat. Antalet platser på högskola/universitet och komvux har skurits ned. Bristen på bostäder gör att allt fler bor kvar allt längre hemma. Föräldrarna blir allt viktigare för ungdomarnas ekonomi. Många ungdomar har inte råd att spara ihop till en bostad. Ungdomar mår också psykiskt dåligt på grund av all press och stress på dem som samhället ställer, vilket börjar redan i skolan, men det finns inte tillräckligt med resurser för att hjälpa dem. Pressen finns också på utseendet och hur de ska vara som personer. De utsätts också för press av dem som vill locka in dem i missbruk av olika slag.

Vi har en politik som skapar nya möjligheter för människor oavsett var i livet de befinner sig. Det är en politik som gör att vi alla har en trygghet att veta om att när vi behöver det finns ett stöttande samhälle som hjälper oss vidare i livet på olika sätt. Det handlar om en bra välfärd, gemensamt finansierad och där vi ställer upp för varandra. Solidaritet, jämlikhet och jämställdhet.

Det är därmed mycket bekymmersamt att ungdomarna inte röstar på oss i den utsträckningen vi skulle vilja. I senaste VALU 2014 finns det intressant fakta. I valet 2010 var det 29 procent av unga mellan 18-21 år som röstade på S. I år är det 20 procent. Motsvarande siffror för 22-30 år är 24 procent resp 23 procent. Det parti som är verkliga vinnare bland de unga är inte Sd. Det är Fi. I den yngsta gruppen går partiet upp från 1 till 9 procent. Näst yngsta handlar det om 2 till 11 procent.

Slutsatsen är enkel. Det som gör att en röst läggs på ett parti handlar om budskapet och den politik som knyts till detta, inte åldern på den som för fram budskapet. Det är detta som gör att ungdomarna lockas till Fi. Gudrun Schyman har ett klart budskap och politik för detta. De unga väljarna känner igen sig i detta och ser att här finns någon som pratar om deras frågor och verklighet samt har lösningar. Många unga kvinnor väljer att stödja partiet då problemformuleringarna beskriver deras upplevelser och vardag.

Jag är ute bland gymnasieelever och pratar om hur det är att vara fritidspolitiker och vad politik är för något. Jag frågar alla klasser vem de anser är bäst på att företräda just dem. Föga förvånande säger de att de inte bryr sig om vilken ålder det är på politikerna. Det kan vara en pensionär som de kan rösta på. Orsaken till detta säger de att för dem är det viktigt att den de ska rösta på pratar om deras vardag, deras problem och utmaningar och som har lösningar som riktas till dem. Då kvittar åldern på politikern och partiet. Det här förklarar ganska klart Fi:s framgångar.

För vad har Olof Palme, Barack Obama och Gudrun Schyman gemensamt? Alla har, hade i fråga om Olof Palme, problemformuleringar som unga känner igen sig i och klara budskap om hur man ska komma tillrätta med dem. Varken Barack Obama i valen 2008 och 2012 samt Gudrun Schyman är under 35 år. De är politiker som bär fram budskap som väljare känner igen sig i.

Om socialdemokraterna åter igen ska bli ett parti och rörelse som tilltalar de unga väljarna måste vi prata om deras vardag, deras utmaningar, möjligheter, liv och framtidsdrömmar utifrån där de befinner sig. Våra lösningar måste vara klara och tydliga. Gör vi det har vi förtjänat de ungas förtroende. Med en socialdemokratiskt ledd regering finns nu möjligheten att visa på bred front att S står för framtiden och är de ungas parti.

Analys över Sveriges nye statsminister Stefan Löfven. Ola Möller om att när Israel är sur på Sverige har vi gjort något rätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar