lördag 11 oktober 2014

Dags att leverera i Europapolitiken

I Europa ligger arbetslösheten på 10,1 procent (augusti i år). Det är närmare 25 miljoner européer som går utan arbete. I vissa länder ligger ungdomsarbetslösheten på över 50 procent. Högkonjunkturen vill inte ta fart. Tysklands ekonomi hackar nedåt samtidigt som Frankrikes och Italiens försämras. Fattigdomen breder ut sig. Förtryck av människor ökar. Grupper som redan har det svårt får det ännu tuffare när ekonomin viker och arbetslösheten breder ut sig. För våra parlamentariker i EU-parlamentet är det dags att börja leverera.

Europapolitiken är inte försvunnen bara för att EU-valet var över i maj, även om det verkar så på en del som kandiderade till valet, och återkommer om fem år så man kan ta det lugnt under tiden. Den är i hög grad levande och något som påverkar oss alla hela tiden. Det behövs dels en aktiv europapolitik från ländernas regeringar men också från våra EU-parlamentariker. Förändringarna i Europa är inte bra och den finansiella kris som slog igen 2009 har kontinenten fortfarande inte återhämtat sig från trots att ekonomkår och politiker har hoppats på det. Det verkar nu som att en tredje dipp är på gång för Europa.

Det är därmed dags att våra politiker nu levererar en ny politik för Europa som får kontinenten upp på fötterna igen. För varje dag som går cementeras människor allt längre och djupare ned i arbetslöshet och fattigdom. Människor slås ut från samhället och tvingas till inkomster som ingen vill göra. Underklassen växer och den som hamnar här har mycket, mycket svårt att ta sig vidare. Det får vara ett slut på det nu.

Jag skulle vilja se en offensiv europapolitik nu. Följande skulle kunna göras:

1: Stora infrastruktursprojekt, speciellt med inriktning på snabba transporter av människor och varor. Se till att bygg ett enda stort snabbtågssystem i hela Europa där kontinentens huvudstäder binds samman. Det räcker inte med vissa sträckor utan vi behöver få ihop hela EU. Satsa mycket i östra delen av EU, speciellt Rumänien och Bulgarien så det får snabbare transporter till resten av EU, både i väst och i norr.

2: Massiv satsning på skolan, högre utbildning och kompetensutbildning. Nu är det så att det är de enskilda medlemsländerna som satsar på skolan och högre utbildning. Trots det skulle EU kunna frigöra stora resurser som länderna hade kunnat ta del av. Pengar som hade kunnat gå till de skolor som har de tuffaste utmaningarna, där flest elever får underkänt och där den sociala utslagningen är som störst. EU-pengar hade kunnat lyfta skolan och utbildningen i hela EU. Andra länder och regioner utanför EU satsar stora summor. Då kan inte EU ligga efter. Kompetensutveckling behövs för att vi ska kunna ta de nya jobben som skapas.

3: Satsa på den kreativa ekonomin. Den industriella ekonomin har förflyttat sig till andra delar av världen även om mycket bra industri finns kvar i Europa. Många pratar om att tjänsteekonomin skulle växa och bli viktigast men den bygger på tjänster med låga löner. Vi behöver lyfta oss förbi denna och satsa på den kreativa ekonomin. Allt mer av det som görs i dag behöver utvecklas och nytt tillkomma. Kreativt tänkande och skapande är nyckeln i detta. I skolor, högre utbildning, yrkesutbildning, på arbetsplatser med mera behöver det investeras i sådant som uppmuntrar, stimulerar och utvecklar kreativiteten. Satsa på industri och kreativ utveckling så har vi en nyindustralisering. Det är den som gör att vi kan få ned massarbetslösheten, skapa massa nya jobb och möta utmaningar från ett styrkeförhållande.

4: Satsa på att ta tag i klimathoten. EU behöver nu fokusera på vad som behöver göras för att vi ska inte ska bidra till att klimatet försämras och se till att det blir bättre. Satsa på hållbar utveckling och den gröna tekniken. Arbeta aktivt med att stötta alternativa hållbara energikällor, lokal produktion av mat, hållbara transportsätt, bygg ut bredband som gör att fler kan arbeta hemifrån, utveckla möjligheterna för människor att kunna bo kvar på landsbygden utan att miljön försämras med mera.

Tillsammans med andra satsningar finns här miljontals helt nya arbetstillfällen som kan skapas. Vi skulle både direkt och på ett par år kunna få ned arbetslösheten snabbt. Ta bara detta med infrastruktursatsningar. Dels får de som har yrkesutbildning inom de områdena snabbt nytt arbete. Samtidigt kan arbetslösa som saknar rätt utbildning få sådan utbildning som gör att de kan ta jobben. Alla vinner på det.

Det går inte att vare sig i de egna länderna eller i EU-parlamentet gå tillbaka till den politik som var innan. Alla måste inse att vi är i året 2014. Vi har lämnat bakom oss 1900-talets politik och tänkande. Dags att våga satsa. För gör vi inte det kommer generationer av européer att leva sina liv i underklassen och fattigdom med långa perioder med arbetslöshet och utanförskap som följd. Här ser vi redan i dag vissa partier hämtar sin näring och framgångar ifrån. 

Nu behövs förändring. Dags att börja leverera.

Aftonbladet funderar på varför Sd går framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar