lördag 8 november 2014

Välkommen till svensk arbetsmarknad

Sverige är ett land som är beroende av intensiv handel med andra länder runt om i världen. Tidigare i svensk historia har det varit mycket tydligt. Landets välstånd har växt när handel har bedrivits exempelvis med Hansan under medeltiden, England, Frankrike och Holland under 1600-1700-talen, Storbritannien och Tyskland samt USA under 1800-1900-talen. Våra exportföretag har dragit in mycket pengar till Sverige, vilket gjort att välfärden har kunnat byggas ut. Vi är mycket beroende av vår omvärld och det är något som vi måste ta till oss än mer. För utan omvärlden, dess impulser och idéer får vi problem.

En viktig nyckel i att kunna vara ett exportland i världsklass är att förutom ta till sig nya idéer och impulser samt komma med egna saker handlar det om att kunna ta tillvara arbetskraftens kreativitet och möjligheter. En del av denna arbetskraft är alla våra invandrare och flyktingar. Jag vet om att debatten om invandringen har tyvärr fastnat i hur många som Sverige så kallat kan ta emot. Det är en diskussion som passar Sverigedemokraterna för det partiet vill inte diskutera integration. Samma sak har vi kunnat se i andra länder exempelvis Danmark. För integration är nyckeln för oss alla att kunna vara en aktiv del av samhället.

Sverige hade kunnat vara bättre på att kunna få in nya människor på arbetsmarknaden. Jag har flertal exempel på svenskar som har lämnat Sverige, åkt utomlands och snabbt kunnat få ett arbete i det landet de har valt att åka till. De anställs snabbare och får möjlighet att arbeta upp sig från grunden. Det går att få arbete även i branscher där man saknar kompetens men där man har kompetens går det mycket snabbare.

Så är det inte riktigt i Sverige. Jag har träffat flera invandrare som har utbildning med sig men de har mycket svårt att få chansen. Även svenskar med utbildning har mycket svårt att få jobben då arbetsgivarna kräver inte bara utbildning utan också mångårig erfarenhet som gör att unga inte har så stor chans eller äldre som har valt att vidareutbilda sig. Det är tuffare att få en anställning än utomlands. Jag gissar att borgerliga politiker vill ha det till att det är anställningsregler med mera som skapar problem men jag tror det handlar om helt andra saker. I andra länder verkar det vara lättare att ge en person chans att visa vad den går för efter som man själv en gång i tiden fick möjligheten. Det är ett sätt "att betala igen till samhället". Samma sak kan vi finna hos svenska arbetsgivare. De som tidigare fått chansen vill nu ge andra chans att komma in i ett arbete.

Svensk arbetsmarknad måste utveckla sin förmåga kunna få in snabbt människor som vill jobba, oavsett om det är infödda svenskar eller invandrare. Samma sak med svenskar som arbetat utomlands och kommer hem igen. De har värdefulla kunskaper och erfarenheter som arbetsgivare behöver. Genom att göra detta skapas nya möjligheter för dessa personer och för arbetsgivarna. Det här är något som regeringen och arbetsgivarorganisationerna får diskutera gemensamt. I andra länder får svenskar snabbt arbete medan invandrare i vårt land inte får samma möjligheter. Det visar på strukturella utmaningar som behöver lösningar.

Kunskapslinjen anser jag är rätt att arbeta utifrån. Fler socialdemokrater skriver om förändringar. Ledarsidorna analyserar vad som händer och det som skrivs i tidningarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar