söndag 28 december 2014

Nu eller aldrig

I dessa dagar är det vanligt att det görs en tillbakablick över det gångna året. Jag tänker inte göra det. Istället ska jag i ett antal blogginlägg diskutera de problem, utmaningar och möjligheter Sverige är mitt i eller står inför. Det första blogginlägget kommer att handla om att det är dags för ett nytt politiskt perspektiv.

Sedan 1980-talet har Sverige och världen varit inkastad i ett nyliberalt tänkande som har skapat det samhälle och samhällssystem som vi alla lever i. Hur vi har det i dag, de problem vi ser omkring oss, upplever och tycker skapar begränsningar för oss beror inte på hur många som invandrar till vårt land som Sd vill ha det till eller att männisor är lata och vill leva på bidrag som moderaterna tror. Nej. Både Sverigedemokraterna (Sd) och moderaterna är båda två starka anhängare av nyliberalismens tankar och idéer. De vill få oss att tro att det är andra som bär ansvaret för detta. Det gör att blicken inte är fokuserad på rätt saker.

Sverige är ett av de länder där ojämlikheten ökar snabbast. Vi kan alla se det runt omkring oss. Skolresultaten försämras, äldre har det svårt att få sin pension att gå ihop, äldrevården håller inte alltid måttet, massarbetslösheten har bitit sig fast, bostadsbristen är utbredd, människor med låga inkomster får allt svårare att klara sig, allt fler lever på socialbidrag (försörjningsstödet), fler människor utförsäkras eller omfattas inte av våra skyddssystem, sjukvården har stora brister med mera.

Det här beror som sagt inte på invandringen eller på att vi människor helt plötsligt skulle föredra att vara hemma och leva på bidrag. Det är nyliberalismen med sin tanke om att låga skatter, litet samhälle där alla får klara sig själva och får köpa sig till det man vill ha på en marknad som har skapat det samhälle vi lever i idag. Det är fakta.

Sverigedemokraterna och moderaterna driver medvetet sin politik utifrån att bevara nyliberalismen men utnyttja den för sina egna syften. Båda dessa partier gynnas av det samhälle som vi har i dag då de kan peka ut syndabockar, komma med klatschiga förslag men samtidigt göra allt vad de kan för att bevara samhället. Det görs genom att lägga förslag om sänkt skatt, försämra arbetsrätten och fackliga rättigheter, göra det svårare att få ta del av skyddsnäten i samhället med mera.

Vi behöver nu en annan politik för Sverige som leder bort ifrån nyliberalismen och löser de problem som landet har. Nu finns möjligheten för en socialdemokratiskt ledd regering, tillsammans med Miljöpartiet, att bryta med det gamla och lägga en ny grund. Det finns många utmaningar att ta tag i, se ovan, och lämna dessa olästa är inte acceptabelt. Tyvärr stoppas detta arbetet upp till en del då alliansens dåliga budget nu ska vara gällande men arbetet måste ändå påbörjas för att sedan växlas upp. För om vi ska kunna skapa ett annat samhälle är det hög tid för en ny politisk inriktning i Sverige.

Intervju med Stefan Löfven. Inre strider på gång i moderaterna? Mer att läsa på S-bloggar.

1 kommentar:

  1. Hur löser 250000 nya bostäder till 2020 som är allt Löfven orkar med den akuta bostadsbristen när befolkningen kommer att ha ökat ännu mer?

    SvaraRadera