måndag 29 december 2014

Ska vi vara en vinnare i den globala konkurrensen?

Under de senaste 30 åren har den ekonomiska konkurrensen mellan länderna i världen ökat allt mer. Först var det "enklare" industriproduktion som försvann iväg till olika länder, länder som också exporterade råvaror av olika slag. Sedan i takt med den tekniska utvecklingen, speciellt den som har med IT att göra, har allt fler av de kunskapsintensiva jobben placerats runt om på vår planet. I dag är konkurrensen knivskarp. Allt fler länder satsar på att bygga ut utbildningen och bildningen. De vill vara med och få men också skapa de nya jobben som är välbetalda. Detta då det ger mer skatteintäkter, ökad välfärd, tryggare befolkning och mer stabila styren. Alla vinner på det. I den svenska debatten lyser detta med sin frånvaro. Dags att vi tar det hela på allvar.

Vi i Sverige lever inte i en skyddad dam där det som sker i omvärlden inte påverkar oss. Det går inte att tro att det därmed går att stänga våra gränser och då ska allt bli hur bra som helst. Den globala konkurrensen påverkar oss rejält på flera olika sätt. Vi i Sverige måste nu bestämma oss om vi vill vara ett land som klarar av att vara med i denna konkurrens eller om vi ska dra oss tillbaka och drömma om bättre tider men som inte blir bättre.

Den globala utvecklingen sker inte av sig själv utan styrs mycket av politiska beslut på olika nivåer. Det kan handla om beslut som regeringar och parlament gör till beslut som företag gör, och ja dessa företags beslut är inte bara ekonomiska utan i hög grad politiska, och som enskilda individer gör. Här kan vi alla vara med och inte bara påverka utan också bestämma vilken utvecklingen ska vara i Sverige, EU och i världen.

Den politiska debatten hade kunnat få en ny vitalitet och djup om det som sker internationellt hade hamnat i centrum. För då kan vi också diskutera vad det är för samhälle vi ska ha och hur vi ska nå dit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar