fredag 26 december 2014

Släng Jan Björklunds skola i soptunnan

Under hela 2014 har diskussionen om den svenska skolan gått mycket varm. Skolresultaten har försämrats inte bara gentemot andra länder utan också mot hur vi har legat till innan i mätningar. Allt fler elever klarar inte av målen i skolan, avhoppen från gymnasiet är fortsatt högt liksom att inte gå ut med examensbevis. Till detta ska vi lägga barn och ungdomar som är sönderstressade av alla krav, prov och mätningar och som mår psykiskt dåligt. Eleverna går tillsammans med lärarna på knäna. Det är dags att vi slänger Jan Björklunds, och moderaternas, skola där den hör hemma. I soptunnan.

Förutom alla ovanstående problem som den svenska skolan är mitt uppe i finns det ett grundläggande problem som den måste tas itu med. Det handlar om vad den svenska skolan ska vara till för och vad som är målet med den. Hela den debatten är helt frånvarande. Inte så konstigt egentligen då den kräver fördjupad analys, diskussioner och kunskap om omvärlden och vad framtiden bär med sig. För alliansen är det tvärstopp.

Det kvittar vilka peppiga idéer som än kommer fram. Vi måste ha en seriös debatt om vad det är för skola som Sverige och landets invånare är i behov av för att kunna möta framtiden och livet ur en styrkeposition. För skolan är faktiskt den grund vi alla behöver för att lyckas i livet. Därmed är det nu dags för en seriös skoldebatt om framtidens skola. Det är detta som valet ska handla om.

Bengt Silfverstrand manar till kamp mot hatvågen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar