lördag 24 januari 2015

Missade chanser kan leda till mardröm

I riksdagen har vi i dag fem stycken högerpartier som inte förstår hur dagens värld ser ut och vad det är för framtida utmaningar Sverige redan i dag står inför. Det gör att den politik som presenteras från dessa fem partier är redan överspelad och bygger på helt fel analyser och slutsatser. Det är något som skadar vårt land och oss som bor här.

Under de senaste 30 åren har det hänt mycket som kastar omkull den bild media och andra vill förmedla om hur det ser ut i Sverige och i omvärlden. Det finns ett antal saker som vi har nu och saker som vi tvingas möta som det måste tas fram en offensiv politik för att kunna möta. Om det inte görs är risken mycket stor att vi blir en av världsekonomins och framtidens förlorare.

Arbetslöshet - Vi måste erkänna för oss alla att med tiden kommer arbetslösheten att öka allt mer. Den globala konkurrensen och teknikutvecklingen gör att allt mer kan produceras till allt mindre kostnader av allt mer teknik. Den höga arbetslösheten i Sverige beror mycket på en strukturell sådan då jobb har flyttat utomlands eller helt försvunnit och inte tillräckligt många nya har skapats. Folk slås ut från arbetsmarknaden och långtidsarbetslösheten biter sig inte bara fast utan dess nivå höjs också.

När vi har erkänt detta går det faktiskt att ta itu med denna arbetslöshet och arbeta med en politik som handlar om de nya jobben, hur dessa ska skapas och hur de ska kunna skapas i så stor mängd att arbetslösheten sjunker rejält. Nyckeln är att satsa på bra jobb med bra lön och utvecklingsmöjligheter.

Ojämlikhet och ökade klyftor - Utomlands diskuteras det mycket intensivt om hur ojämlikheten hotar världsekonomin och samhället. Ökad ojämlikhet ses i dag som ett stort hot. De rika blir allt rikare medan medelklassen och underklassen halkar allt mer efter. Det skapar spänningar i samhällen som hotar att försämra dem samt gör att ekonomin inte har tillgång till lika mycket konsumtionskraft som innan. Medelklassen och underklassen får sämre inkomster, sämre arbetsvillkor, högre arbetslöshet, försämrad välfärd och en osäker framtid. Tilliten till samhället minskar och viljan att vara med och bidra då samhället inte bryr sig om dem. Det hotar samhällets stabilitet och ekonomin i ett land.

I Sverige har ojämlikheten ökat och ökat snabbast i västvärlden. Många människor hat tvingats till socialbidrag, fått se socialförsäkringarna försämras, leva med hög arbetslöshet som varar under långa perioder, försämrad välfärd och allt mer måste man själv betala för. Samhället upplevs inte som att det satsas på dem. En fattig person har inte en högre konsumtionskraft om dess inkomst är låg och förblir låg.

Det här är inte enbart resultatet av tekniska förändring och ökad globalisering utan framför allt resultatet av en medveten högerpolitik. Den bygger på att skapa klyftor då "hungriga vargar jagar bäst" och klyftor gynnar vissa på alla andras bekostnad. Debatten i Sverige behöver nu på allvar fokusera på de problem och utmaningar som landet står inför. Kan vi möta dem på rätt sätt går vi vinnande ur detta. Tyvärr har debatten fastnat i diskussioner som handlar om att skylla på vissa människor för alla problem, att begränsa och att ta fram sådant som kan ses i svart eller vitt. Det gynnar ingen och gör att vi inte pratar om de viktiga frågorna.

Om den tekniska utvecklingen. Vikten av ett jämlikt samhälle. Om hur viktigt det är att fokusera på rätt saker från början.

1 kommentar:

 1. Norrland med 57% av Sveriges yta skulle ha eget styre.
  Om så varit skulle Norrland varit rött. Sossarna med Vänster
  hade vid valet 2014 över 50%

  Det skulle bli så mycket enklare. Högre a-kassa skulle locka hem de i Stockholm t.ex. Sysselsättningen skulle öka med ökad befolkning. Sjukförsäkringen skulle höjas, vinster i välfärden stoppas. Bostadsbyggande skötas av staten eller skattemedel.
  Norrland med bättre välfärd skulle locka tillbaka våra flyende norrlänningar.
  Vi skulle inte behöva satsa på arbetskraftsinvandring som lagen som klubbades 2008 av Alliansregimen. Vi skulle enbart ta in kvoterad flyktinginvandring.
  D.v.s vi skulle bidra hjälpa människor. Men vi skulle även därmed få röjd den statliga skogen. Hjälp med AK-jobb för flyktigar av våra grusvägar.

  Ett Eget styre i Norrland skulle bli så sött av rött.

  SvaraRadera