tisdag 6 januari 2015

Stoppa huvudet i sanden är att förlora

Pisaresultaten visar med all tydlighet att den svenska skolan har allvarliga problem som vi måste gemensamt lösa. Samtidigt står landet och våra invånare inför stora utmaningar från globaliseringen, ökad konkurrens från andra länder och en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på medarbetare och de som startar nya företag. Då går det inte att som alliansen stoppa huvudet i sanden och vägra samarbeta på grund av en prestigefråga.

Kunskapskraven på arbetsmarknaden ökar allt mer. För en handelsberoende nation som Sverige är det mycket viktigt att vara med i den globala konkurrensen och utbytet. På det sättet får landet tillgång till högre inkomster och skatteintäkter samtidigt som befolkningen har ett arbete. Export har varit en nyckel till att skapa utrymme för ökad välfärd och tillväxt.

För att Sverige fortfarande ska kunna vara ett land som klarar av globaliseringens krav och utmaningar behöver det satsas mer på utbildning. Det handlar om allt ifrån förskolan till högskola/universitet. Dock handlar detta om en långsiktig satsning över flera mandatperioder. Det gäller att det finns ett gemensamt arbete över partigränserna för att detta ska kunna ske. För om svensk skola ska kännetecknas av  en ständig tävlan om skolpolitiken där det viktigaste är att skylla på andra och komma med snabba lösningar som inte är hållbara och har exempelvis inget stöd i forskningen kommer Sverige att tappa i förhållande till andra länder. Landet blir långsiktigt fattigare och klassklyftorna och ojämlikheten kommer att öka. Alla blir förlorare.

Det är därmed anmärkningsvärt att alliansen fortsätter att stoppa huvudet i sanden och tror att den sidan vet bäst vad svensk skola behöver. Alliansen har inte insett att världen förändras och därmed måste den svenska skolan förändras. Det går inte att komma med lösningar från 1900-talet på 2000-talets utmaningar. För svensk skola och våra barn och barnbarn måste nu alliansen ta den utsträckta handen och gemensamt med regeringen arbetat fram en skolpolitik för framtiden som håller.

Jan Andersson skriver om alliansens nej till skolpolitiskt samarbete. Bengt Silfverstrand tar upp om skolan och blockpolitiken. Regeringen om att bli överens om skolpolitiken. Vi måste ta tag i ojämlikheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar