söndag 25 januari 2015

Vill du vinna guld måste du våga

Om Sverige och Europa ska kunna lyfta sig och känna sig som en vinnare i framtiden måste det ske förändringar. Då går det inte att komma med samma gamla klyschor och tänkande. Det handlar om att tänka nytt och våga göra de satsningar som behövs. För om du vill vinna guld måste du också våga.

Det är intressant att läsa och lyssna till de svenska politiker som har varit med under de senaste åren. De är fortfarande fastlåsta vid den ekonomiska teori som körde världsekonomin i botten och har gjort att lågkonjunkturen har bitit sig fast med massarbetslöshet, ökade klassklyftor och ojämlikhet, försämrad framtidstro och möjligheter som följd. Fokus på invandringsfrågor, flexiblare arbetsmarknadsregler, mer av privatisering, sänka skatterna med mera är att fokusera på fel saker. Vill vi ha ett bättre Sverige måste vi lämna detta bakom oss och våga tänka i nya banor.

Det finns många skillnader mellan USA och Europa (och där ingår Sverige) som är väl värda att studera och lära sig av. Även om klasskillnaderna är stora i USA finns det ändå saker som vi behöver ta till oss som nycklar att göra framtiden bättre. En av dessa är att våga satsa och investera inför framtiden.

I Europa valde högerpolitiker att göra två saker. För det första handlade det om att införa stora besparingsprogram. Det som var problemet med krisen 2008-2009 och den efterföljande lågkonjunkturen var att staterna hade för stora budgetunderskott. och statsskulder Här glömdes det friskt bort att informeras om att exempelvis Spanien och Irland hade mycket låga statsskulder och hade överskott i sina statsbudgetar. Sparandet skulle vara lösningen. Samtidigt med detta tillät en nedmontering av välfärden ske där det inte bara skars ned utan på vissa håll inte sköts till mer resurser. Många människor drabbades av detta och slogs ut från arbetsmarknaden. Samtidigt med detta intesifierades diskussionen om invandring och flyktingar och blev ytterligare en orsak till de dåliga tiderna.

I USA valdes en annan väg. Det identifierades mycket snabbt att grundorsaken var låg efterfråga i ekonomin. Den skenande arbetslösheten måste mötas med stimulanser från både samhället och landets riksbank. Så har också skett efter som lågkonjunkturen sågs som ett hot mot USA och dess ekonomi. Stora investeringar i infrastruktur, utbildning och innovationer tillsammans med att pengar har östs in i ekonomin har gjort att landet har fått fart på de ekonomiska hjulen rejält. Tillväxttakten är mycket högre, senast på fem procent, än i Europa. Fokus har legat på rätt saker. Vad är det som är problemet med ekonomin och hur får man fart på den igen? Satsningar har gjorts på det som kallas för "middleclass economy", satsningar på medelklassen.

Med fokus på sparande, 90-talets sätt att tackla problem och invandring/flyktingar (och då framför allt volym) har diskussionen i Sverige och Europa varit på fel saker. USA visar, vilket historien också gör ett flertal gånger, att det bästa receptet för att klara av en lågkonjunktur som är djup är att satsa full fart framåt. I Europa har en högerpolitik dominerat samtalet och politiken. Om vi socialdemokrater vill att Sverige ska lämna lågkonjunkturen rejält och att Europa ska göra likadant är det viktigt att vi vågar satsa och satsa rejält. För om du vill vinna guld måste du också våga.

Val i Grekland. Katrine Marcal i lusten att prova nytt räddar oss, om EU. Peter Wolodarski försöker analyser samtiden 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar