söndag 22 mars 2015

Varför har det blivit så här?

I Sverige ökar klyftorna mellan människor snabbare än i något annat land bland de rika länderna. Det finns i dag 22 områden i Sverige där kriminella styr. Vi kan varje vecka ta del av hur gängkrigen slår mot människor. Segregeringen i landet ökar. Allt fler upplever som att något har gått sönder i Sverige och att det har blivit sämre. Skolresultaten har försämrats. Sverige nämns inte längre i omvärlden med respekt för sin höga utbildningsnivå. Allt fler unga anser att de nu får det sämre än vad deras föräldrar och mor- och farförldrar har det samtidigt som allt fler svenska pensionärer lever under fattigdomsgränsen. Varför har det blivit så här?

Vi har inte hamnat där vi är i dag av en slump. Förändringen har vi kunnat se under mycket lång tid i andra länder. USA, Storbritannien, Frankrike är några länder som visar hur det går om man inte ser upp. I dessa länder, men även i andra, har en medveten ideologi använts för att se till så att klyftorna mellan människor ökar och att detta är bra, få fart på globaliseringen och att vissa grupper ska berikas framför andra. De rika ska bli rikare medan medelklassen och arbetarklassen har fått se sig sjunka nedåt.

I USA, Storbritannien och Frankrike har vi kunnat se hur nedläggning av företag har följts av färre nya jobb, ökad arbetslöshet, ökad utslagning, försämrad skatteinkomster för lokala samhället vilket slår mot utbildningskvaliteten och samhällsservicen. I dess spår kommer missbruk som ett sätt att fly verkligheten, brottslighet som ett sätt att försörja sig och bli någon och en uppdelning av det geografiska rummet där de utslagna bor i vissa områden och alla andra i andra områden.

Tyvärr har Sverige dragits in i detta. Här har också nyliberalismen med grundtanken att klyftor är bra bitit sig fast. Det är inte för inte som de som har mycket har fått mer, fått ökad makt och inflytande, att synen på arbetslösa och sjuka är att de är detta för att de saknar moral och är lata som inte vill jobba. Människor har sig själv att skylla och lyckas du så beror det helt och hållet på dig själv. Du har rätt moral.

Det här synsättet gör att samhällsklyftor och segregering accepteras då "hungriga vargar jagar bäst". Problemet med det är att det har aldrig fungerat. Ett samhälle som ger människor möjlighet att lyckas genom att det finns verktyg/institutioner att använda sig av får se dessa problem minska, vissa att i det närmaste att försvinna. Människor som känner att samhället låser deras framtid, som stänger dörrar och begränsar gör att andra vägar söks. Då är kriminalitet en väg att använda sig av. Det ger försörjning, status och därmed också att en person blir någon. Vad för signal är det när arbetslösheten har bitit sig fast runt åtta procent (senast 7,9 procent) och en ungdomsarbetslöshet som ligger på 22 procent?

Det här har vi kunnat se i andra länder. Sverige är mitt uppe i det. Vill vi bryta detta måste det föras en annan politik och satsningar göras som gör att människor både vill och kan lämna det destruktiva bakom sig. Det är därmed dags för förändring.
2 kommentarer:

  1. Instämmer med vad du skriver ovan men har du missat att det numera är S som styr men inte tar tag i de olika samhällsprobleme? Lövenregeringen är mer än lovligt passiva och verkar tycka att det nuvarande tillståndet i Sverige inte är något problem.

    SvaraRadera
  2. Nu har ju S makten så ändra då på det som behöver ändras.
    Annars får vi byta ut regeringen.
    S regeringar har ju misslyckats runt om i Europa.

    SvaraRadera