lördag 25 april 2015

De "obildade"

I svensk debatt om invandring och flyktingar har den under lång tid dominerats av de som säger sig vara kritiska till invandringen, rasister med flera. De har ansett sig ha sett sanningen och vara de enda som har lösningen. På senare tid har deras syn på andra människor mött motstånd och en annan bild av hur verkligheten ser ut har presenterats. De har mött motstånd vilket inte är konstigt med tanke på den "verklighet" de anser sig se. En "verklighet" som anser att Sverige inte ska ta emot analfabeter.

Jag har diskuterat invandring med många människor, däribland på denna blogg och i andra sociala medier. De jag pratar med för fram å ena sidan att det är fel personer som kommer hit för de som borde komma hit får inte komma. När dock dessa personer kommer är det fel efter som många av dem är analfabeter, har sjukdomar med mera. I diskussionen framförs det att det inte går att ta emot analfabeterna. De klarar inte av skolan, utbildning med mera. De kostar för mycket.

Det sättet att se på människor som obildbara är en del i det som heter kulturrasism. Denna rasism bottnar i att vissa kulturer anses vara är bättre än andra. Därmed är de människor som tillhör vissa kulturer bättre än andra, en form av överlägsenhet gentemot andra. Det här gör att man anser att andra kan inte nå lika längre då deras kulturer har format dem på ett visst sätt. Är de analfabeter går det därmed inte att lära dem något och skulle det gå kostar det alldeles för mycket. Då är det bättre att de får vara i eller nära sina hemländer och insatser ska göras där istället. Kulturer ska inte blandas.

Den här formen av rasism leder till att människor tillskrivs egenskaper som de inte har, avståndet mellan människor ökar och murar byggs upp mellan oss. Vem som helst inser ganska snabbt att det finns ingen som är obildbar. Vi som är utbildade pedagoger vet att människor är villiga till att lära sig saker exempelvis läsa, skriva och räkna. Det som människor är i behov av är att få tiden på sig att lära sig ett exempelvis ett nytt språk, lära sig läsa, räkna och skriva. När väl koderna är knäckta är inlärningskurvan mycket brant uppåt. Varje förälder kan med lätthet se detta i utvecklingen av sina barn.

Jag hoppas att vi i den framtida debatten slipper en intellektuell ohederlighet. Den gör att det inte seriöst går att prata om integrationen i Sverige. Istället fastnar allting i myter och volym. Det är dags att Sverige får en ordentlig debatt som ligger på en högre nivå. Vi ska inte ligga på samma låga nivå som i andra länder.

Fredrik Virtanen om att män förstår sig på krig och därmed röstar på Sd.

1 kommentar:

  1. Staten Sverige skall stå för sina åtaganden enligt Genevekonventionen. PUNKT!

    Vi som privatpersoner, med våra egna beskattade resurser, kan hjälpa dem vi vill.

    MVH Karl

    SvaraRadera