söndag 24 maj 2015

Är det inte dags för de seriösa diskussionerna nu?

Hur ska vi få Europas lägsta arbetslöshet?

Det här är en mycket viktig fråga som politiken borde fokusera på i riksdagen istället för att gräva ned sig i decemberöverenskommelsens överlevnad eller inte samt olika spelteorier och maktspel. Det är en fråga som faktiskt är mycket avgörande för vilken framtid vi ska bygga för oss själva och kommande generationer.

Under åtta år har det bedrivits en politik som inte har gjort att steg har tagits för att få ned arbetslösheten permanent till lägre nivåer. En politik som har fokuserat på att lägre skatter, försämrade socialförsäkringar och utvecklingen av en låglönemarknad med stora subventioner har varit i fokus. Det har inte varit lösningen. Istället har ojämlikheten ökat och massarbetslösheten har bitit sig fast på högre nivå. Sverige har i längden förlorat på detta.

Runt om i världen satsar länder på att ta sig ur en situation av att vara råvaruleverantörer och att vara verkstad för enklare produktioner. Satsningar gör på utbildning, kompetensutbildning och att arbetskraften ska kunna utvecklas till en välmående medelklass. I Indien satsas det nu exempelvis på att lyfta 400 miljoner indier ur fattigdomen. Det betyder att konkurrensen på världsmarknaden kommer att hårda men faktiskt också öppna upp för nya affärsmöjligheter.

Vi måste ha en seriös diskussion i Sverige om vad det är för saker som vi ska satsa på för att få ned arbetslösheten till låga nivåer och därmed ha EU:s lägsta arbetslöshet. Det går inte att skratta bort det och fjanta sig rolig på dess bekostnad. Då har man inte begripit vad det handlar om.

Det finns en rad utmaningar, problem och möjligheter med dagens och morgondagens arbetsmarknad och globala ekonomi som jag kommer att diskutera i ett antal bloggar. Jag kommer att utmana rådande tänkande och presentera en rad förslag på satsningar som skulle kunna göras. För diskussionen om hur vi ska få Europas lägsta arbetslöshet är värd en seriös politisk diskussion. Dags att glömma valet i fjol och börja arbeta för Sverige, dagens medborgare och morgondagens generationer. Jag bjuder därmed in dig till denna diskussion. Det är dags för förändring.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar