onsdag 13 maj 2015

Arbetslinjen eller "arbetslinjen"

I Sverige har vi en arbetslöshetsnivå som är alldeles för hög. Den pendlar kring åtta procent. Senaste siffran för hela arbetslösheten är 7,7 procent och för ungdomar 21,6 procent. Nivåer som gör att åtskilliga människor slås ut ifrån arbetsmarknaden. Ca 33 procent av alla arbetslösa är långtidsarbetslösa. Det här är en stor utmaning för Sverige och något som måste tas på största allvar. För det är faktiskt stor skillnad på arbetslinje och "arbetslinje".

I dag har vi i Sverige två stycken inriktningar om hur arbetsmarknaden ska förbättras. Vi har den socialdemokratiska linjen där utbildning och satsningar från samhället är i centrum. Mot den står den borgerliga linjen företrädd av moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Denna linje satsar på sänkta skatter och försämringar i de sociala försäkringarna.

Den sista linjen har styrt den svenska arbetsmarknadspolitiken i åtta år. Genom sänkta skatter till privatpersoner, företag och hela branscher skulle det skapa mer arbete och få ned arbetslösheten och utanförskapet. För att kunna skapa utrymme för sänkta skatter och sätta press på de arbetslösa och sjuka försämrades också socialförsäkringarna i form av a-kassa och sjukförsäkring. Utgångspunkten är att det handlar om moral. Arbetslösa och sjuka vill inte jobba samt att sänkta skatter gör att människor jobbar mer och är beredda att ta allt lägre betalda arbeten. Dessa är bättre än att få en låg ersättning vid arbetslöshet eller sjukdom. Hur det har gått för Sverige för denna linje? Facit finns.

Mot denna syn står socialdemokratins. Den vill istället satsa på utbildning och stora investeringar och satsningar från och i samhället. Genom utbildning kan de som är arbetslösa och de som jobbar få tillgång till de senaste kunskaperna. Det gör att de kan ta de nya jobben som skapas som kräver allt mer kunskaper. Det gör också att de kan starta företag som klarar sig och kan i sin tur skapa nya jobb i denna globala värld. Vart femte rekryteringsförsök som arbetsgivare gör misslyckas på grund av att de inte får tag i nya medarbetare som har rätt kompetens. Det gör att det är 10 000-tals människor som därmed går arbetslösa helt i onödan.

Satsningar från samhället handlar om att investera i samhällsekonomin via infrastruktur, byggande av bostäder, forskning och att stödja näringslivet i möjligheterna att exportera. Samhällets resurser satsas på att få igång ekonomin och att hjulen snurrar snabbare. Det är också till för att stärka Sveriges konkurrenskraft, se till att arbetskraft och arbetsgivare kommer i kontakt med varandra och som gör att folk får en anställning, att varor och tjänster når ut till allt fler i Sverige och i världen. Exempelvis gör satsningar i infrastruktur att varor kan komma ut på nya marknader utan problem.

Den "arbetslinje" som borgerligheten i sin helhet står för har inte lyckats. Den har istället skapat en rad problem. Det är därmed dags för en ny arbetslinje där arbetsmarknadspolitiken satsar på individen, näringslivet och samhället på nya sätt. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar