söndag 10 maj 2015

Dags för den riktiga debatten

"Det är nu som vi måste besluta vilka vi vill vara de närmsta årtiondena."

I kväll är det dags för partiledardebatt. En tilldragelse som det inte har pratats så mycket om men som kan bli intressant att titta på. Sverige befinner sig i ett läge där det står och stampar samtidigt som ojämlikheten ökar, globaliseringen snurrar allt intensivare vilket gör att världen och länder delas upp i de som är en del av denna och de som inte är det, människor ställs utanför, välfärden urholkas samtidigt som det blir allt viktigare med en fungerande välfärd och klimat- och miljöhot som redan påverkar naturen och oss själva.

Mitt i allt detta står löntagarna klämda. Det är inte längre en sanning att du kommer att få det bättre än vad dina föräldrar och far- och morföräldrar hade det. Var och en kan enkelt se det i våra pensionsbesked men också i försämrad välfärd, den höga arbetslösheten, problemen med skolresultaten, risken med att bli arbetslös, stressen och försämringarna på arbetsplatsen, det tuffare samhällsklimatet, miljö- och klimat problem, den allt tuffare globala konkurrensen, svårare att få ekonomin att gå ihop, tuffare utslagning, försämringar i försäkringssystemen som a-kassan och sjukförsäkringen, att ojämlikheten ökar och därmed ökad risk för fattigdom, ökad sexism och attack på jämställdheten, människor attackeras för den person de är med mera.

Runt om i Sverige gör vi löntagare allt vad vi kan för att säkra upp att vi kan klara av att leva, betala räkningar, att kunna bo men också spara i dessa tider för att kunna möta en tuffare framtid. Löntagare gör allt vad man kan för att ta hand om sig själv och andra. Det går inte att det utvecklas ett Sverige som delas upp i olika grupper och hur bra det går beror helt och hållet på dig själv och var du befinner dig, vilka kontakter du har samt vilka fördelar du har med dig respektive kan skaffa dig. Hur väl du lyckas ska inte bygga på hur många andra måste få det sämre eller antalet människor du måste trampa ned på din väg.

Om Sverige och vi löntagare ska kunna skapa oss en ny och bättre framtid behöver vi läggas oss bakom nyliberalismens samhällsbygge. Sänkt skatt och marknadslösningar, har det gjort att vi har fått det bättre som individer och samhälle?

I allt detta försöker socialdemokratin i Europa att finna en ny väg framåt. Labours valresultat visar att mycket återstår. Dock kan vi se runt omkring oss hur världen har förändrats och människor utmanas av en världsordning som slår ut dem skoningslöst. En modern socialdemokrati måste visa hur politiken gynnar löntagarna. Ett exempel är att den ökade ojämlikheten i Sverige har kostat oss 175 miljarder kronor i utebliven tillväxt. Även om denna har varit hög för Sverige är den inte lika hög som den borde vara på grund av ökad ojämlikhet i vårt land.

Kommer vi att godta att det skapas en ekonomi och ett samhälle som bara en fåtal får det otroligt bra i eller ska vi skapa en ekonomi och samhälle där alla får möjlighet att lyckas, som skapar bra, trygga och välbetalda jobb, där vi är tryggare, där den som anstränger sig kan lyckas och där vi kan möta dagens och framtidens hot och möjligheter ur en styrkeposition? Det är dags för förändring.

Bo Widegren anser att framtiden stavas rött och social demokrati. Dagens Nyheter visar hur nazismen är på väg framåt igen på ett sätt som var otänkbart för 10 år sedan. Tyvärr ett resultat av nyliberalismens världsordning och politik. En del av det som skrivs i sista stycket är lånat av Barack Obama, lika aktuellt i Sverige och Europa som i USA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar