lördag 30 maj 2015

Har vi gett upp inför det nya?

Det finns en passivitet och pessimism i dagens Sverige som är mycket allvarlig. Det är precis som om vi alla efter åtta år av alliansstyre och att under närmare sju år varit i skuggan av finanskrisen känner att framtiden inte blir bättre. Något som också finns i Europa fast har varit under mycket längre tid. En pessimism som har sin grund i en skärningspunkt mellan det gamla och det nya där de etablerade partierna som styrt de senaste 20-åren på vår kontinent inte insett vad som är på gång.

Inget samhälle är beständigt. Allting är i en ständig rörelse. Vi kan se runt om oss hur världen förändras snabbare och snabbare.Vi är på väg att lämna det postindustriella samhället bakom oss. Ja, helt rätt. Vi håller på att lämna det för något helt annat. I slutet av 1800-talet sattes det igång en samhällsförändring som bär namnet industriella revolutionen. Sättet att producera allt vad vi behöver, sättet att kommunicera med varandra, sättet att se på varandra, hur samhällen har byggts upp, de sociala skikten, jobben med mera var annorlunda jämfört med jordbrukssamhället. Ur detta skifte växte socialdemokratin fram med nya tankar om hur framtiden skulle formas. Det samhälle som skulle skapas var folkhemmet.

Under 1900-talet tuffade det industriella samhället på men i takt med att allt fler länder började bli en del av detta samhälle kom produktion som kräver stora insatser av personal att flyttas till länder där det var billigare att anställa folk. Samtidigt i de länder som låg längre fram började människor att efterfråga andra saker exempelvis tjänster av olika slag, ex restaurang, café, hotell, turism med med mera. Här började ett tjänstesamhälle skapas och utvecklas, ett samhälle som vi är inne i dag. Det kallas för det postindustriella samhället.

Det är dock inte ett samhälle som i sin grund skiljer från det industriella samhället. Vi känner igen oss fortfarande. Samhällsstrukturen är samma, sociala strukturen är samma, kulturella är samma, ekonomin med mera. Det som skiljer oss i dag från våra mor- och farföräldrar är att vi i dag jobbar mer med tjänster. Fast samhället är samma som det industriella. Det är uppbyggt på att massproduktion är i behov av masskonsumtion. Det är vad som nu kommer att komma som verkligen är en rejäl utmaning för oss, något som människor redan känner sker.

Vi är på väg rakt in i det digitala samhället. Ett samhälle som kommer att förändra det samhälle som vi har byggt upp och trott skulle vara beständigt. Det varnas redan för att 2,5 miljoner jobb i Sverige riskerar att försvinna inom en snar framtid. Teknikutvecklingen med internet i centrum slår ut arbetstillfällen i rasande tempo. Det flyttas jobb snabbare i dag till andra länder än någonsin tidigare. Det har varit igång under flera år men accelererat allt mer. Digitaliseringen håller på att förändra sättet vi kommunicerar med varandra, sättet att organisera i livet och arbetslivet, påverkar demokratin, påverkar kulturen, samhällslivet, samhällsklasserna, sättet att producera varor och tjänster, i ekonomin i sin helhet.

Det här är den framtid vi kommer att möta. Det digitala samhället förändrar vårt samhälle på samma sätt som det industriella samhället en gång gjorde. Vi befinner oss nu i en skärningspunkt mellan det gamla postindustriella samhället och det digitala samhället. En skärningspunkt som inte går att säga att den är 1 eller 5 år gammal. I takt med teknikens utveckling från 1960-talet och framåt med datorns intåg har denna rörelse varit i gång.

Antingen låter vi detta samhälle formas av andra som tror att det nya ska bara vara en del av det gamla, och därmed skydda de maktstrukturer som redan finns med alla problem det skapar, eller så ser vi till att ta ledningen och bestämmer vad det är för samhälle detta digitala samhälle ska vara. För socialdemokratin handlar det om att orientera sig i detta och finna en ny politik med sikte på framtiden. En framtid som rätt hanterat kommer att innebära många nya möjligheter för Sverige. Det gäller att visa optimism och att det nya kommer att berika oss på nya sätt. Det är dags för förändring.

Socialdemokraterna blir "betongparti" igen. Om framtiden från S-kongressen, en framtidsanalys som tyvärr är fast i det gamla industriella- och postindustriella tänkandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar