lördag 2 maj 2015

Nu börjar allvaret

I går var det firandet av Första Maj runt om i landet. Många utspel av detaljkaraktär tillsammans med flaggor, firande och underhållning. Det är nu dags att rikta blicken mot framtiden för nu börjar allvaret.

Under flera år har jag varit med på distriktskongresser och har också varit åhörare på partikongresser. Det är intressant att vara med och få ta del av alla de förslag som läggs för att göra Sverige och världen bättre. De enskilda förslagen är mycket viktiga men om de inte knyts till en större berättelse och mål är risken stor att de missar målet på längre sikt.

I grunden har socialdemokratin i Sverige ett mycket intressant ideologisk dokument som beskriver vad det är för Sverige vi vill bygga. Problemet är att det alldeles för lite knyts an till detta i de förslag som läggs, utspel som görs med mera. Det behövs diskuteras mycket mer och arbetas med. Ett dokument som inte bara plockas fram vart fjärde år på den stora kongressen utan måste vara ett levande dokument som analyseras, diskuteras, kritiseras och utvecklas.

I går lyssnade jag på Håkan Juholt, var och talade i Ystad . Han gav en berättelse om nutiden och vad socialdemokratin är för något. Ett mycket ideologiskt tal som hade blicken mot framtiden där talet visade att socialdemokratin definitivt är ett parti som kan komma med svaren till de stora frågor som vi har och kommer att få. Sydsvenskan skriver mycket träffande om att Håkan Juholt har fattat något centralt i politiken.

För att vi ska vara detta parti behöver vi höja oss än mer och ständigt diskutera dessa stora frågor. Vi ska inte heller bry oss så mycket om våra politiska motståndare. Det är inte dem som är viktiga. Det är faktiskt det svenska folket och de problem och utmaningar vi möter som är det viktigaste. Här ska fokus ligga. Att exempelvis borgerlig press och borgerliga partier nu fokuserar på decemberöverenskommelsens vara eller icke-vara är bara bra. Låt dem göra det medan vi fokuserar oss på de verkliga problemen i det svenska samhället och världen.

Socialdemokraterna pratar om att vara framtidspartiet. Låt oss då också vara det ordentligt. I Ystad arbetar vi med detta. Vi berättar om en bättre framtid och visar hur vi ska nå dit. Om socialdemokratin ska vara den kraft som människor kommer att stödja än mer är det viktigt att det är framtiden vi pratar om och det samhälle vi vill bygga. Det är nu allvaret börjar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar