lördag 16 maj 2015

Räcker inte med att isolera

Det är självklart att Europa ska isolera fascisterna och deras partier, oavsett hur "rumsrena" de försöker göra sig till. Den ideologin har bara förstört för människor och samhället. Dessa partier ställer grupper mot varandra där den ena ska jagas iväg, kuvas och veta sin plats samtidigt som den bedriver en politik som ska stärka en viss maktelit och dess makt och inflytande. En maktelit som även borgerliga partier vill stärka. Det är därmed dags för förändring.

Hur EU och Sverige ska utvecklas står nu på sin spets. Det handlar om en politisk kamp mellan å ena sidan socialdemokraterna och andra sidan de borgerliga partierna, där Sverigedemokraterna/Danskt Folkeparti/Sannfinländarna/Front National/Lega Nord och liknande grupper hör hemma. Vem av dessa sidor som får möjlighet att bygga framtiden avgör därmed hur bra du ska ha det och hur det ska gå för Sverige och EU. Det handlar med andra ord om vilken väg vi ska ta.

Det räcker inte bara med att isolera fascisterna. Om socialdemokraterna ska bli det naturliga valet för väljarna kräver det att en ny politisk berättelse formas som talar om tydligt vad S vill. Runt om i Europa letar väljarna efter en politik som kan bygga en bättre framtid och som bär med sig hopp om att morgondagen blir mycket bättre än vad dagen i dag är. Utmaningarna är enorma och väljarna känner sig osynliggjorda, bortglömda, oroliga för vad som komma skall.

Socialdemokratin bär med sig en ideologi som sätter människan i centrum. Var och en av oss ska få möjlighet att kunna bygga vår egen framtid och ta ansvar för att den skapas. Ansvar, plikt och att göra rätt för sig. För att lyckas med det behöver samhället byggas på ett sådant sätt att människor kan använda sig av det för att kunna göra det. Samtidigt behöver marknaden kontrolleras och styras så att människor också kan dra nytta av den på bästa sätt. Det är här som berättelsen startar och byggs.

Vi har en viktig uppgift i att forma framtidens Europa och Sverige. Det är dags. Dags för förändring.

Förlusten för Labour visar uppgiftens storlek. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar