söndag 3 maj 2015

Relevant eller stå bara och klaga?

Runt om i Europa har socialdemokratiska partier backat under de senaste årtiondena. Väljarna har valt att stödja andra partier, framför allt borgerliga partier med nyliberal ideologi som grund men nu också i allt högre grad andra borgerliga partier med invandrarfientlighet på dagordningen. Samhället har förändrats i grunden med en rad utmaningar som människorna lever mitt uppe i men där partierna inte riktigt är med på rätt sätt. För att kunna vara relevant för väljarna gäller det att förstå de ideologiska strömmarna som finns men framför allt visa på en framtidsvision som väljarna kan ställa sig bakom. Om socialdemokraterna ska vara ett parti för framtiden är det dags att en ny vision för vår gemensamma framtid formas.

Det är lätt att bli nostalgisk och pratar om att det var bättre förr när socialdemokraterna runt om i Europa låg på 40 procent i väljarstöd. Nu ligger S mellan 15-31 procent. En tillbakagång som är allvarlig och alarmerande. Enstaka opinionsmätningar i nutid fyller inte så stor funktion men tanke på att valet i Sverige är först om lite mer än tre år men trots det är tiden viktig att för att kunna bedriva en politik som visar på en bättre framtid.

Sedan finanskraschen 2008 befinner sig världen i ett paradigmskifte. Kraschen skakade om den dominerande nyliberala ideologin med marknadslösningar, där skattelättnader för de rika ska skapa jobb och tillväxt, att individen är en kund som ska köpa försäkringar och ojämlikhet är bra som huvudlösningar för att allt ska bli bra. Det finns nu ett tillfälle att bryta loss oss från detta en gång för alla.

Under denna tid med nyliberalismen som överideologi har samhället förändrats i grunden. Det råder massarbetslöshet som bitit sig fast på höga nivåer med många människor som slås ut och lever i utanförskap. Marknaden har setts som lösning på alla problem. Mer privata lösningar innebär att det blir bättre för alla är tanken men det har blivit tvärtom. Ojämlikheten har ökat där skolresultaten har försämrats, skolan cementerar skillnaderna, många äldre lever i fattigdom, försämrad välfärd, konsumtion ses som något fint och vi ska ha statusprylar som rangordnar oss mellan varandra, jobb flyttar utomlands med mera. Vi blir utelämnade till att klara oss själva.

En av effekterna har blivit att borgerliga partier med främlingsfientlighet på agendan har vuxit sig starkare. Enkla lösningar i kombination med en tydlig fiende lockar folk. Tyvärr uppfattas inte socialdemokratin som ett klart alternativ för väljarna. En del vill få det till att vi inte pekar ut invandrare som ett problem men det är inte där "skon klämmer". Det handlar om något helt annat.

I grunden handlar det om att vi måste bli tydligare med att tala om vad det är för framtid som vi vill bygga. Tydligheterna måste synliggöras. I Sverige går skiljelinjen mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna där Sverigedemokraterna ingår. Vi ska visa att vi har en annan vision för framtiden. Styra landet handlar inte om att administrera borgarnas politik och finskruva här och där. För oss handlar det faktiskt om att bygga ett nytt samhälle som utgår ifrån två huvudpunkter. Det är att skapa ett jämlikt samhälle och skapa ett hållbart samhälle.

Det kan inga borgerliga partier matcha hur mycket de än önskar och försöker göra om sig. Det är därmed dags för förändring.

Katrine Marcal skriver om Ed Miliband och vikten av att läsa av samtiden rätt. Sydsvenskan om att agitatorn rör på sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar