söndag 17 maj 2015

Vill vi vinna nästa val?

Framtiden är ständigt närvarande. Det är den som vi kommer att leva i. I dag grundläggs hur denna framtid ska vara, vilka möjligheter den skapar och lösningar som ska användas på de problem som kan uppstå. Trots det saknas framtidsdiskussion på riksnivå i Sverige. Dagens SIFO-mätning är ett utslag av detta. Det är därmed dags för förändring.

Runt om i Sverige pratar lokala socialdemokrater om dagens och morgondagens utmaningar och vad det är för framtid som vi vill bygga. Väljarna har gett sitt stöd till offensiva lokala socialdemokratiska program. För framtiden är den vi ska leva i och därmed diskutera. Det hade varit bra om det också hade skett på riksplanet. Där är den märkbart frånvarande i dagens politiska debatt.

Det finns frågor, utmaningar och möjligheter att diskutera för socialdemokraterna. Här presenteras några:

1: Det ojämlika samhället: Sverige är ett av de länder där ojämlikheten ökar snabbast bland de rikare länderna. Folk känner att de glider ifrån andra och hamnar på efterkälken. Rapporter visar att skolan blir allt mer ojämlikhet, vilket föräldrar och eleverna ser. Den bakgrund du har avgör hur det ska gå i skolan och därmed vilka förutsättningar du har med dig ut i vuxenlivet. Stadsdelar och olika delar av vårt land ser att de hamnar utanför utvecklingen. Den sociala utslagningen ökar.

2: Klimat- och miljöproblemen: Vi kan se runt omkring oss hur klimatet och miljön förändras. Det här får stora påverkningar på oss i dag men än mer i framtiden. Höjda havsnivåer, fler stormar och väder som skapar problem är redan i dag något som vi drabbas av. Mer blir det i framtiden. Gifter, utsläpp med mera förstör skog, mark och vatten. Svenskarna oroas över detta.

3: Försämrad välfärd: Löftena om att marknaden löser allt har inte fungerat. Vinster tas ut från välfärden och placeras i skatteparadis och i aktieägares fickor. Varken utbildning, vård eller omsorg har blivit bättre. De skattekronor som blir kvar ska räcka till mycket men det blir en kamp om dessa. Nedskärningar och försämringar av välfärden slår inte bara mot de som har minst med pengar utan också mot medelklassen. Hur ska vi få en ny bra välfärd och hur ska denna finansieras?

4: Arbetslivet: Osäkra anställningar är vanliga där människor måste ständigt vakta sin telefon för att se om en arbetsgivare ringer eller skickar ett sms som berättar att i dag får du jobba. Ökad stress, intensivare och snabbare förändringar i arbetslivet med allt mer ökande krav på arbetsplatserna sliter ut anställda. Försämrad a-kassa och sjukförsäkring gör att människor får det allt sämre. Unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden, samma sak med med de som är 55+. Du är nästa passé när du har passerat 40 år.

5: Jobb: Även om det skapas nya arbetstillfällen i Sverige har det inte gjort att massarbetslösheten har sjunkit rejält. De nya jobben som skapas kräver allt högre utbildnings- och kompetensnivå. Var femte rekrytering misslyckas på grund av att arbetsgivaren inte kan hitta någon med rätt kompetens. Människor känner att de inte får dessa jobb då möjligheterna till vidareutbildning och att utbilda sig till nya yrken är begränsade. Framtidens jobb fokuserar på miljö, klimat, energi, utbildning, kreativa upplevelser, en ny kunskapsintensiv industri med färre anställda per företag men med allt högre kunskapsnivåer. Hur rustas folk för detta?

6: Landsbygden och staden: Vill vi att hela Sverige ska leva måste staten satsa och göra ordentliga investeringar i möjligheterna till detta. Det handlar om infrastruktur som järnvägar, vägar till bredband och IT-lösningar. En offensiv bostadspolitik måste till som gör att människor kan flytta till ett eget boende, nytt boende och kunna bo där man jobbar eller har sin rekreation även på landsbygden. Samhällsservicen behöver inte bara vara kvar utan också utvecklas. Se till att satsa på kollektivtrafiken på landsbygden. De linjer som inte är lönsamma med få pendlare behövs också om vi ska få ned koldioxidutsläpp, minska på slitaget på vägarna och minska på bilåkandet.

7: Globaliseringen: Globaliseringen går i allt snabbare takt med den tekniska utvecklingen. Mycket görs i dag via internet. Helt nya jobb och branscher skapas med hjälp av detta. Den slår också ut traditionella jobb men även kunskapsintensiva jobb från Sverige. Den pressar ned löner och arbetsvillkoren försämras. Människor är hela tiden ett knapptryck ifrån kunskap och delaktighet. Helt andra krav ställs därmed på demokratin och att göra människor mer delaktiga. Kunskaper demokratiseras och sprids. Det blir allt viktigare för näringslivet att få tillgång till arbetskraft som är välutbildad. Det finns inget land i världen som nöjer sig med att vara världens fabrik där lönerna är superlåga, god arbetsmiljö är obefintlig och där livsmiljön försämras. Vi kan se att i land efter land där industriproduktionen har skjutit uppåt har det investerats intensivt i utbildning och kunskapshöjning av arbetskraften.

Vårbudgeten var ett litet, litet steg på vägen framåt men det är dags att växla upp. Runt om i Sverige pågår denna diskussion i våra kommuner, på arbetsplatser, vid fikaborden, vid frukostbordet med mera. Vill vi vinna valet 2018, eller rent av ett nyval,  behöver vi diskutera detta på ett helt annat sätt. Det är dags för förändring.

Ola Möller skriver om framtidens socialdemokrati. Katrine Marcal skriver om att vill socialdemokraterna vinna valet 2018 behövs idéer för framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar