lördag 6 juni 2015

Att blunda och att inte bry sig

Det finns en oro i det svenska samhället. En oro för att framtiden inte blir bättre utan kommer att bli sämre. Många i Sverige känner och upplever att något har gått sönder, att oavsett hur mycket man själv anstränger sig så går det inte att få det bättre. Många människor tittar på sin egen ekonomi och ser hur stora lån de har och oroas över om de kan betala allt detta och vad som kommer att hända om konjunkturen inte tar fart och de blir arbetslösa. De ser hur deras barn får kämpa i skolan fullt medvetna om att ett felaktigt val av skolan stänger de flesta framtidsmöjligheter. Deras far- och morföräldrar oroas det också för, speciellt om de har sjukvård och är i äldreomsorgen.

Vi befinner i efterdyningarna av finanskrisen 2008-09. Den har inte släppt utan fortsätter att rulla över världen. Till det ska vi lägga till att vi befinner oss i nyliberalismens tidevarv där borgerliga partier som moderaterna och konservativa i ex Storbritannien och Tyskland har styrt med en politik som har gjort det svårare för vanliga människor i arbetar- och medelklassen medan makteliten har gynnats enormt. Bland annat äger världens 85 rikaste personerna lika mycket som 3,5 miljarder av oss andra. En tydlig effekt av denna ideologi och politik som har förts.

Det här gör att det har skapats en stor ojämlikhet i vårt och andra länders samhällen. Vi både ser och upplever att det har blivit tuffare, svårare och att våra möjligheter kringskärs mer samtidigt som makteliten drar ifrån allt mer. Ojämlikhetens återkomst har gjort att det har blivit viktigare med att skapa identitet byggd på vem du är istället för att arbeta med att få bort ojämlikheten. För i en ojämlik värld blir alla förlorare och människor trycks ned. Det blir då lätt att leta efter syndabockar för tillståndet i samhället. Individer och grupper ställs mot varandra.

En del vill att exempelvis arbetslösheten eller migrationen ska vara vår tids stora fråga men faktum är att det är ojämlikhetens återkomst. För även om arbetslösheten försvann i morgon och EU skulle förbjuda all migration så kommer ojämlikheten att fortsätta.

Jag förstår att partier som moderaterna och Sverigedemokraterna inte vill prata om detta. De är båda två borgerliga partier som anser att ojämlikhet är bra. Vissa ska gynnas på andras bekostnad genom en medveten politik som gynnar låga skatter, marknad och att vi ska köpa vår egen trygghet. Att prata om andra saker och utnyttja människors oro genom att peka ut andra grupper som problem väljer dessa partier att strunta i att ta itu med den stora utmaningen:  

Att stoppa ojämlikheten och skapa en mer jämlik värld. 

Det är avgörande för om framtiden ska bli bättre eller att historien ska vara människans höjdpunkt.

Det är dags för förändring.

Det behövs fakta i debatten om EU-migranterna. Idéer om hur vi bygger Sverige. Äga sin egen arbetsplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar