lördag 20 juni 2015

Att lyssna före att hoppa på

När personpåhopp haglar och det är en polarisering i en debatt där nyanserna inte får möjlighet att ge sig tillkänna har vi ett samhälle som inte mår bra. Det är ett samhälle där varje person försvarar sitt egna i rädsla för att det inte blir bättre än vad det är nu. Det man har är det som kan försvaras, lyssna på andras förklaringar blir inte viktigt. Det rätta står man själv för. I Sverige, Europa och världen befinner vi oss mitt uppe i detta. Så här kan det inte fortsätta.

Det finns mycket statistik som kan visa hur ett samhälle mår men jag anser att just hur vi behandlar och pratar med varandra är en mycket bra värdemätare på hur vårt samhälle och vi själva mår. När det går bra och det finns hopp om att det ska bli bättre är diskussionen bred, det lyssnas in och människor behandlar andra på samma sätt som de själva vill bli behandlade på. Alla människors lika värde sätts i centrum. När det upplevs gå dåligt och framtiden inte verkar bli bättre blir det tvärtom. Det senare befinner vi oss i dag.

Sverige och EU mår inte bra. Inte ekonomiskt, inte socialt, inte samhällsmässigt, inte psykiskt. Vi har under en längre tid blivit utsatt för ett nyliberalt system där vi har blivit allt mer utlämnade åt oss själva att klara oss. I ett sådant samhälle blir debatten allt mer tillspetsad och polariserad mellan två ståndpunkter. Allting annat blir inte lika viktigt som dessa två ståndpunkter. I ett sådant samhälle fördöms människor snabbt, kritisk granskning sätts på undantag och underkastas de egna känslorna om att ha rätt. Politiken, men även samhället, blir ett konfliktområde som går ut på att ge igen, utföra personpåhopp och att anse att man själv har rätt.

Det är dags för förändring. Vi behöver ta tag i detta och börja byggandet av ett bättre och mer framtidsinriktat samhälle där nuet vårdas så att framtiden kan bli bättre. För oss socialdemokrater är det ett stort arbete men det ska klaras av. Vi kan alla börja med att lyssna på varandra och ha en saklig diskussion där alla nyanser får lov att presenteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar