tisdag 30 juni 2015

Avsaknad av framtidsdiskussion försämrar Sveriges möjligheter

Debatten i Sverige hade mått mycket bättre om fokus hade legat på framtiden, dess utmaningar och möjligheter. Tyvärr är det inte så. Istället är det fokus på politiskt spel och spelteorier, vem är emot vem och intriger. Var Sverige befinner sig i dag och vart Sverige ska i framtiden är det nästintill tyst om. Det oavsett om det är politiker själva, media eller andra förståsigpåare. Sverige är i en situation där det sker förändringar. Många känner sig som förlorare. Debatten behöver höjas och förnyas. Nu är tiden mogen för en rejäl diskussion om framtiden.

Det finns ett ansvar i att prata om framtiden. För den värld som finns i dag har skapat samhällen, idéer och system som kommer att förändra framtiden. Redan i dag går det exempelvis att se

1: att ojämlikheten har brett ut sig igen och kommer att öka i framtiden vilket leder till sociala problem och splittringar i länder och mellan grupper
2: att de jobb som medelklassen har haft tillgång till blir allt färre och ersätts inte med nya jobb i samma takt som jobb försvinner
3: att konkurrensen därmed om låglönejobben kommer att öka medan det blir allt svårare att nå de nya jobb som kommer som tillhör de välbetalda yrkena
4: allt större slitage och utnyttjande av miljö och naturresurser
5: förändringar i klimatet
6: urholkning av välfärden
7: demografisk förändring med en allt äldre befolkning
8: teknikförändringarna går allt snabbare
9: globaliseringen slår ut människor från arbetsmarknaden och gör att länder tvingas konkurrera nedåt
10: allt mer av arbetstillfällen som skapas kräver allt mer kunskaper
11: den som har låg utbildningsnivå slås snabbare ut ifrån arbetsmarknaden och har fler perioder med långa arbetslöshet

Till det ska vi lägga en förändring av vårt samhälle som kan vara i samma klass som när vi gick ifrån bondesamhället in i industrisamhället. Det är framväxten av det digitaliserade samhället.

Jag har full förståelse för att sådana här punkter som kräver djupa analyser, synliggörande av kunskaper och diskussioner om dessa inte säljer lösnummer eller får personer att ratta in rätt kanal. Trots det är det mycket viktigt att de faktiskt får rätt utrymme i politiken och media.

För hur vi väljer att handskas med dessa avgör faktiskt hur bra det kommer att gå för Sverige och alla som bor i detta härliga land. Det är därmed dags för en ordentlig framtidsdiskussion och den är på gång inom socialdemokratin. Framtidsminister Kerstin Persson har ett stort team som nu jobbar med dessa frågor. Man kommer inte att gräva ned sig i utredningar utan utgå ifrån all den kunskap som redan finns. Utifrån detta kommer skarpa politisk förslag att läggas. Utifrån ett seminarium som har hållits av henne och hennes team kommer jag att diskutera vad som är på gång. Det är dags för förändring.

Det digitaliserade samhället är här. I Dubai är det första 3D-utskrivna kontoret på gång. Bil går att skriva ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar