söndag 7 juni 2015

Idé för framtiden

Två stycken artiklar i dagens tidningar ger en bra beskrivning av hur det ser ut i världen. Var och en av dem har rätt men sätt ihop de båda och du får som läsare bra ingång till dagens situation. Lägger vi till en grundproblematik om en ökad medveten skapad ojämlikhet som gynnar ensidigt makteliten står vi inför en nutid som om den inte ändras cementerar en värld som inte är bra för oss.

Robert Reich har i sin bok Aftershock: The Next Economy and America´s future skrivit om det som hände i USA med finanskrisen på ett mycket bra sätt. Insiktsfullt leder han läsaren framåt och det skapas en bra och fördjupad förståelse av det som hände, orsakerna till det och vilka följdverkningarna blir. En sak skriver han som vi har kunnat se hänt i historien och händer nu. När ojämlikheten ökar, ekonomin försämras för vanliga människor, makt och förmögenhet samlas hos få, massarbetslösheten biter sig fast, välfärden urholkas med mera blir människor oroliga och anser att framtiden inte ser bra ut. Då växer populistiska partier sig starkare då de kommer med enkla lösningar och presenterar en syndabock. Speciellt gäller det högerextrema partier. Om det kombineras med att de vanliga partierna inte kan komma med lösningar växer de höger- alt vänsterextrema partierna. Det är där vi befinner oss i dag.

Hur ska vi kunna bryta detta? Då får vi gå tillbaka till början av 1930-talet för att se vad som gjordes då. För då presenterade socialdemokraterna en samhällsidé som gjorde att extremhögern inte kunde fira sådana triumfer som den gjorde i andra länder. Samma sak med extremvänster. Då var det folkhemsmodellen som presenterades och som politiken fokusera på att förverkliga. Det var en idé som beskrevs med ett innehåll och en berättelse som gjorde att väljarna tog till sig den och stödde den. Idén var fokuserad på att framtiden ska bli bättre än nuet.

Trots allt det som sker i vårt samhälle och runt om i världen måste det gamla lämnas bakom oss. Vi måste fokusera på framtiden och se till så att den bär med sig löftet om att det ska bli bättre. Vi befinner oss i en brytpunkt mellan det postindustriella samhället där olika makteliter i Sverige och runt om i samhället försöker slåss om vem som ska ha makten och det digitala samhället som har ett helt annat innehåll med sig. Socialdemokratin måste formulera vad det är för samhälle som ska byggas som lovar att framtiden ska bli bättre.

Varför då inte lansera: Vi ska bygga det hållbara samhället där jämlikhet råder och hela Sverige lever.

Med det som vision och mål kan vi berätta vad det är för samhälle vi vill bygga och hur det ska gå till. Det ger hopp om en ny och bättre framtid för i ett sådant samhälle får vi alla möjligheten att kunna förverkliga våra drömmar och skapa det liv vi önskar.

Dagens opinionsmätning i Danmark från Enn Kokk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar