söndag 21 juni 2015

Kakan

I dagens "moderna" värld dominerar synsätt som säger att "kakan" (vår ekonomi) blir inte större än vad den är. I en begränsad värld får vi slåss om det som finns. Andra ses som motståndare och ju fler som ska dela desto mindre blir varje bit som var och en av oss får. En medveten politik har styrt så att denna uppfattning har tillåtits att växa sig fast i land efter land. Sanningen är den att "kakan" växer och vi ska inte behöva ha detta synsätt gentemot varandra. Det är dags att synsättet och politiken ändras.

Det finns partier som får sin makt från detta. De för ut att vi alla drabbas då vi inte har råd med än det ena och än det andra. Speciellt har vi inte råd då allt fler ska dela på det som finns kvar. De andra utmålas som ett hot och problem. Genom att stoppa dessa från att komma hit kan vi skydda den "kaka" vi har. Problemet är den att "kakan" inte ökar för vanligt folk trots en sådan åtgärd. En medveten politik som har gjort att ojämlikheten har ökat i vårt land och främlingar ses som problem.

Sanningen är den att "kakan" faktiskt växer men det är andra som skördar det. Vi andra får tampas om det som är kvar. Innan var det så att i takt med att produktiviteten i ekonomin ökade, ökade också lönen i samma takt. Det gjorde att svenskarna hade en bra löneutveckling, kunde konsumera och få allt bättre levnadsstandard. Staten, landsting och kommuner fick in mer skatter som gjorde att välfärden kunde byggas ut. Sedan skedde något i början av 1980-talet. Då kom det överens om i Sverige att mer av produktivitetsökningarna skulle gå till de som äger företagen i form av aktieägare och höga chefer. De anställda skulle få en mindre del. Det har gjort att löneutvecklingen har halkat efter i förhållande till produktivitetsökningarna. Löneandelen av de totala inkomsterna sjunker. (Källa tv-programmet från SVT Lönesänkarna)

I dag finns det en maktelit som äger mycket och kan se sin förmögenhet öka allt mer. En tiondel av Sveriges befolkning beräknas äga 70 procent av all förmögenhet i vårt land. Vi är ett av de länder som har flest dollarmiljonärer i förhållande till befolkningsmängden. En procent av världens rikaste äger 44 procent av av världens tillgångar. Tio procent av världens rikaste äger 87 procent av världens samtliga tillgångar. Trots finanskrisen och lågkonjunkturen som varit igång sedan 2008 där arbetslösheten har skjutit i höjden, fattigdomen har ökat, klassklyftorna har ökat har denna grupp faktiskt blivit än rikare. Låg- och medelklassen drabbas hårt, vilken stor majoritet av Sveriges befolkning befinner sig i.

Det finns med andra ord gott om pengar i vår ekonomi men en allt större del ligger hos en begränsad maktelit. Genom att omfördela pengar från denna elit till låg- och medelklassen skulle vi också gemensamt kunna få ta del av den växande "kakan". Vi måste också se till så att det blir en ändring där löneandelen av ett lands inkomster ökar. Det är faktiskt vi som ser till att varor och tjänster kan köpas. Ju mer vi får desto mer kan vi konsumera. Samtidigt innebär det att samhällets skatteinkomster kan öka mer. Det gör att välfärden stärks och kan utvecklas snabbare.

Det är dags att debatten och diskussionen i vårt land börjar fokusera på detta. Här finns resurser att hämta för att kunna bygga ett tryggare och bättre Sverige. Det är dags för förändring.

Europa har inte råd med ett grekiskt utträde. I morgon kan morgondagens arbete redan vara borta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar