tisdag 28 juli 2015

Arbetsplatserna - här avgörs valen

En av de viktigaste platserna där det daglig dags diskuteras samhällsproblem är våra arbetsplatser. Jag tror att de flesta av oss har någon gång eller varje dag diskuterar det som sker i vårt samhälle med våra arbetskamrater. Här bryts det som händer med idéer om hur saker och ting kan lösas. Det som tas upp här tas också hem till köksbordet för vidare samtal. För den som opinionsbildar är arbetsplatserna en av de viktigaste nycklarna för att kunna vinna val. Det vet högern om och arbetar hårt för att påverka så mycket som möjligt här. Vill socialdemokratin vinna löntagarna krävs det hårt arbete för att nå ut på arbetsplatserna. Då gäller det att utveckla samarbetet med facken.

I SCB:s senaste mätning var det 4 823 300 som är sysselsatta. Det är fler än någonsin tidigare. Samtidigt minskar arbetslösheten. Allt fler får ett arbete och en arbetsplats att vara på. Samtidigt med detta blir arbetsplatserna allt mindre. De stora som fanns förr har minskat i antal och istället har små- och medelstora arbetsplatser vuxit till sig i antal. Det här ställer speciella krav på socialdemokratin att kunna nå ut till alla som befinner sig i arbetslivet.

I valet 2014 visar det sig att bara 25 procent av alla som jobbar röstade på socialdemokraterna. Bland arbetare var det 40 procent, 23 procent bland tjänstemän. Inom LO var det 51 procent som röstade på S, inom TCO var det 29 procent och SACO 20.

Socialdemokratin har tidigare varit stark bland de som har ett arbete och därmed ute på arbetsplatserna. S var synonymt med att ha en politik som gjorde det bra för löntagare på arbetsplatserna, deras plånböcker, välfärden med mera. S sågs som ett parti som tog löntagarens parti och drev dessa frågor. 40-timmars arbetsdag, semester, arbetsmiljöregler och skydd med mera är sådant som har gjort det bättre för löntagare.

S är inte lika stora längre ute på arbetsplatserna. Istället lockar andra partier som moderaterna,  Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Det är en svaghet men det finns förträffliga möjligheter för socialdemokraterna att få ett större väljarstöd bland landets löntagare. Det som behövs är exempelvis:

1: En offensiv politik som sätter löntagarna i centrum och förbättrar deras situation på arbetsmarknaden.

2: Full sysselsättning.

3: Ge facken utökade möjligheter att agera för sina medlemmar och mot oseriösa arbetsgivare.

4: Ge facken utökade möjligheter att bedriva utbildning på arbetsplatserna.

5:  Fördjupa samarbetet med de fackliga organisationerna.

6: Se till att via facken få ut information om vad det är för förslag som socialdemokratin har när det gäller olika samhällsproblem.

För socialdemokratin handlar det om att komma med skarpa förslag på samhällsproblem och skapa kanaler för att få ut dessa via. Kanaler som når ändå ut på den enskilda arbetsplatsen. Här finns arbetsplatsombud och facklig utbildning som når många, många löntagare. Här finns stor potential. I dag blir arbetsplatserna allt mindre till antalet anställda och ställer krav på nya sätt att nå dessa på. Om valet ska vinnas 2018 gäller det att vi vinner många fler röster på landets arbetsplatser. Här är nyckeln till valvinsten. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar