lördag 4 juli 2015

Arvet från de fem

Sverige är ett fantastiskt land att leva i. Just nu när detta skrivs är i stort sätt hela Sverige inbäddat i sommarvärme. Även om det ser härligt ut är Sverige det land bland de rikaste där ojämlikheten mellan människor ökar snabbast. Sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer har fått det sämre medan landets 10 procent rikaste har fått det mycket bättre. Medelklassen upplever också att det börjar bli sämre. Det är dags för förändring.

Det finns en oro hos oss svenskar över att något har gått sönder i vårt land. Skolresultaten försämras, barngrupperna i förskolan har blivit större, i dag är ditt arv viktigt för hur det ska gå för dig i skolan, valet av skola styr barnens möjligheter senare i livet, personalen gör allt vad de kan inom vården och omsorgen men går på knäna. Oro finns över om äldre släktingar får den vård och omsorg de ska ha, om sjukvården kan leverera, om vårt samhälle kan ta hand om oss när vi behöver stöd, infrastruktur som inte klarar av att hålla exempelvis så att tågtrafiken kan gå i tid, kollektivtrafiken dras med förseningar eller inställt trafik, bostadsbyggande som går på låg nivå, ökad skuldsättning av hushållen, massarbetslöshet, hot från terrorism och kriminalitet, att människor känner sig utanför och söker sig vidare till andra "sammanhållningar" med mera. Listan kan göras hur lång som helst.

Vi känner alla att avståndet mellan oss växer. Den sammanhållning som vi ansett har funnits finns inte längre på samma sätt. I dag ställs människor snabbt mot varandra och inom politiken är partier varandras fiender. Ett samhälle har vuxit fram som gynnar vissa på många andras bekostnad. Alla vill vara den som lyckas men det är ytterst få som gör det. Den sociala resan som innan kunde göras har fått starkt begränsade hinder som gör att den resan inte längre är lika enkel att göra. Hindren är svårare och tuffare. Makteliten har stärkt sitt grepp och har i dag mer makt och resurser än tidigare.

Det är i detta läge intressant att se att alla de fem borgerliga partierna i Sverige riksdag inte med en stavelse väljer att ta upp de ökande ekonomiska ojämlikheterna i vårt land, varken i riksdagen, i framföranden eller i Almedalen. Dessa ökade ojämlikheter kan förklara mycket av det tillstånd som vårt land befinner sig i och varför det har gått sönder. Istället är det mer av det gamla som gäller. Utomlands däremot diskuteras det mycket om vilka problem som ökade ojämlikhet leder till.

En framtidsinriktad socialdemokrati har mycket arbete framför sig för att kunna vända på detta. Det är viktigt att exempelvis kommuner får mer i statsbidrag. Dessa pengar går då till att förbättra och stärka välfärden. För en väl utbyggd välfärd är faktiskt den bästa garanten för att ojämlikheterna ska minska, det som har gått sönder kan lagas, sammanhållningen öka och människor ges nya möjligheter att själva kunna forma sina egna liv, ett liv som du själv styr över och du slipper vara beroende av ditt arv. Det är därmed dags för förändring.

Moderaterna anser att 17 kr i sänkt skatt för den som tjänar 10 000 kr i månaden skapar fler arbetstillfällen i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar