måndag 20 juli 2015

Digital folkrörelse 4.0

För varje val som går blir internet allt viktigare som informations- och dialogkanal för väljarna. Redan i dag är internet den viktigaste kanalen för personer under 45 år för information och nyheter. De sociala medierna är viktiga plattformar för människor för interaktion och utbyte av information. Youtube är en stor samlingsplats för unga människor. Det parti och politiker som vet hur internet ska användas har ett försprång gentemot andra. I USA har Barack Obama visat detta. I Sverige utnyttjar Sverigedemokraterna internets möjligheter till att växa. Om socialdemokraterna vill vinna valet 2018 kommer den digitala folkrörelsen att vara oerhört viktig i att kunna göra det.

I valet 2010 fanns Netroots som hjälpte socialdemokraterna på riksplanet att komma över 30 procent. Tyvärr lades Netroots ned. Även om socialdemokraterna har förbättrat sin hemsida och plats på Facebook samt använder sig av Youtube finns det mycket mer att göra. Bland annat så är sista inlägget på Youtube från Almedalen. Ska en denna plattform användas är det mycket viktigt att den alltid är uppdaterad, helst med 3-4 småfilmer per vecka för att visa vad som händer. Facebook hålls mer uppdaterad. Här är också Stefan Löfvens konto aktivt. Det är bra men mer behövs.

Socialdemokraterna/arbetarrörelsen behöver åter igen skapa en aktiv social plattform där progressiva medlemmar och sympatisörer utgår ifrån i sitt politiska arbete på internet och sociala medier. Även utanför internet är denna plattform viktig. Netroots var och är ett bra nätverk som är väl värt att återstarta. Det behövs en modern vänsterrörelse på nätet som skapar debatt, har igång idédebatten, skapar ny politik, kommer med fakta, beskriver hur verkligheten är utan att skönmåla den, diskuterar med människor, utmanar, påskyndar, deltar i samhällsutvecklingen, startar och fångar upp rörelser med mera.

En sak till är viktigt att veta. I Sverige dominerar borgerlig media. Den förser väljarna med information. Ledarsidorna för fram borgerlighetens syn på den förda s-politiken och utvecklingen av Sverige. Läsare och lyssnare påverkas av detta. Vill socialdemokratin att väljarna ska få fler möjligheter till att få information och fakta är skapandet av ett progressivt nätverk viktigt.

Här följer ett förslag på en strategi som skulle kunna användas, dels i startandet av ett nytt Netroots och dels i hur det ska kunna få fart:

1: Kick off: Det behövs en stor kick off tillsammans med progressiva bloggare som vill starta upp ett socialt nätverk. Samla dessa, håll ett spännande seminarium där människor med erfarenhet av att arbeta med digitalt politiskt arbete.

2: Skapa en plattform på nätet: För att kunna samla ihop alla progressiva bloggare, progressiva facebookare och twittrare behövs det en gemensam plattform som de kan samlas på, diskutera med varandra, organisera insatser tillsammans med mera. En sådan plattform skapar förutsättningar för dessa personer att själva utveckla och förbättra närvaron på nätet, samarbetsformer etcetera.

3: Avsätt resurser i rörelsen för detta: Det behövs pengar för att ha personer som arbetar med detta. Nu ska det inte vara personer som sitter och bestämmer. Nya Netroots byggs av bloggare, facebookare och twittrare själva. Dock behövs det personer som hjälper till att hålla igång plattformar, att människor får kontakt med varandra, ger tips på hur sociala medier/internet kan användas, kontakter med andra progressiva runt om i världen, organisera gemensamma storträffar med mera. Pengar behövs också till seminarier, resebidrag till medlemmar/sympatisörer med mera.

4: Understöd medlemmar och sympatisörer att själva leda kampanjer: Vi som parti men även som rörelse måste våga låta medlemmar och sympatisörer själva driva kampanjer. De når ut till många i sina egna nätverk i form av vänner, släkt, läsare, lokalmedia med mera. Det gör att fler kan nås än via vanliga sätt och kanaler. Det är inte lätt att lämna ifrån sig kontroll men i detta fall skapas en mångfald av möjligheter som blir en kraft till förändring och lockande av nya väljare till att rösta på socialdemokratin. Bloggare sätter själv agendan och ska uppmuntras till det.

5: Skapa möjligheter till utbildning, seminarieverksamhet och andra sammankomster av olika slag.

6: Ge information på förhand till nätverket: Netroots kunde skapa debatt och sätta dagordningen på nätet när det var verksamhet. En av förklaringarna var att man fick tillgång till information på ett tidigt stadium. Samma sak bör ske om nya Netroots blir verksamt. Nu sitter partiet i regeringen. Perfekta möjligheter att få hjälp att få ut information och förslag till väljarna.

7: Bjud in nätverket till kongresser, partistyrelsen, riksdagen, regeringen med mera. Det här gäller också på regional och lokal nivå. Det är viktigt att nätverket får tillgång till alla de nivåer som finns inom arbetarrörelsen. På så sätt kan information delas på bättre sätt, kontakter skapas och utvecklas.

8: Uppmuntra till bildandet av lokala och regionala nätverk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar