lördag 18 juli 2015

Folkrörelse 2.0

Den som tror att val enbart avgörs genom att knacka dörr, synas i tv och höras i radio har delvis fel. Val i dag avgörs på fler arenor som socialdemokratin och arbetarrörelsen måste vara med på aktivt på andra sätt än tidigare. En sådan är den digitala arenan. Där hade Netroots fyllt en viktig funktion.

I de båda presidentvalen 2008 och 2012 reste representanter från socialdemokraterna till USA och demokraterna för att studera hur det arbetades med dessa. Hem koms det med tankar och idéer. Bland annat handlade det om att återuppliva folkrörelsearbetet i form av att knacka dörr och föra samtal med väljarna. En del tankar togs med hem om hur internet kan användas som ett offensivt vapen.

Barack Obamas team och demokraterna använde sig aktivt av den folkrörelse som finns på nätet för att föra ut budskap men också tillåta de som var med i detta att själva forma budskap, komma med nya perspektiv och infallsvinklar. Den enskilde bloggaren/twittraren/Facebookaren fick möjlighet att själv föra fram varför man skulle rösta på Barack Obama, varför det behövdes en ny inriktning i USA med mera. Tyvärr togs inte detta med tillbaka till Sverige. Involvera gräsrötterna och få dem att brinna för vad socialdemokratin står för, förmedla detta själva och låt dem utforma budskapen till läsare är mer värt än alla reklamfilmer, reklambudskap och valmaterial.

Netroots var och är i dag en mycket levande gräsrotsrörelse i USA som har växt sig än större, starkare och utvecklat nya kanaler till väljarna som gör att det är en kraft i det politiska landskapet även i framtiden. Det är bloggare, Netrootsradio, stora möten, analyser av media exempelvis via Media Matter med flera som tillsammans är en kraft och rörelse som lyfter fram problemen i samhället och hur dessa ska lösas. Netroots fångar upp snabbt nya progressiva rörelser och startar själv nya. Alla som står för en progressiv inriktning kan samlas kring Netroots och vara med i denna folkrörelse.

Det analyseras, diskuteras och kommer med lösningar. Netroots kan på detta sätt nå ut till miljontals väljare, väljare som använder internet aktivt i sitt dagliga liv. Det är därmed inte för inte som president Barack Obama kunde vinna två val. Han gav och ger också Netroots i USA sitt aktiva stöd. För utan denna folkrörelse på nätet skulle demokraterna få kämpa i kraftig motvind.

Under mandatperioden 2007-2010 var Netroots i Sverige under uppbyggnad samt utvecklade sig till att bli en progressiv rörelse som vid sin topp bestod av över 700 bloggare som nådde många väljare på riks- men framför allt på lokalnivå. Flera kan vittna om hur Netrootsbloggare kunde avslöja felaktigheter i Reninfeldts politik samt visa på hur den slog som gjorde att media i sin tur lyfte upp det. Bloggare skapade debatt både utanför som inom partiet. Det var en livfull rörelse som fick stöd av Mona Sahlin och senare Håkan Juholt. Båda insåg den kraft som ett kraftfullt Netroots var och gav sitt stöd. Netrootsbloggare anses ha påverkat väljarna så mycket att S kunde klättra över 30 procent i valet 2010.

Efter det att Johan Ulvenlöv lämnade, och Håkan Juholts sorti, fick inte Netroots den status som den hade haft innan. Folk som skulle jobba med rörelsen och se till att utveckla den tillsammans med nätrötterna hade egna projekt och andra uppdrag för partiet som gjorde att fokus flyttades till andra saker. Det i samband med att information med mera som skulle ut till väljarna skulle styras mer av partiet självt med mera gjorde att Netroots kom att halka efter allt mer. Netroots lades ned.

Netroots i USA är som jag skrev ovan en mycket livlig och kraftfull kraft i det amerikanska landskapet som fångar upp nya och startar egna progressiva rörelser, visar hur det amerikanska samhället ser ut och engagerar många som annars inte hade varit intresserade av politik. Människor är med, känner sig delaktiga och sedda. Netroots var i valet 2012 en viktig aktör som hjälpte Barack Obama att vinna. Det kommer att vara en viktig rörelse inför presidentvalet nästa år. Läxan för arbetarrörelsen är tydlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar