måndag 13 juli 2015

Integrationen flera steg framåt

Den svenska debatten om flyktingar och invandring har fastnat i ett "blame game" där ytterlighetspartier och personer ställer sig mot varandra och med olika former av argument bekämpa varandra. Det är vare sig bra eller särskilt konstruktivt. Den politiska debatten i landet kommer inte längre utan håller sig på en mycket låg nivå. Det är dags att den höjer sig. Det förtjänar alla.

I dag befinner sig hela världen i en situation av att allt fler flyr ifrån krig, förföljelse, tortyr, död, svält. Det är ca 60 miljoner människor som är på flykt ifrån det som en gång var deras egna hem. Bara från Syrien beräknas över fyra miljoner människor har flytt. Det är en moralisk plikt och skyldighet att ställa upp och erbjuda människor på flykt en fristad och nystart i sina liv. Vi har en planet och ett liv att vara rädd om. När vi hjälper andra hjälper vi också oss själva. En sak är viktig att komma ihåg är att när vi tar emot människor måste vi också göra vad vi kan för att de ska vara en del av samhället och kunna bygga sig en ny framtid.

Det handlar inte bara om att ta emot människor och sedan lämna dem åt sitt eget öde. Det har aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera. Sverige måste arbeta hårt med att se till så att människor som kommer hit kommer in i vårt samhälle så fort det bara går. Språk, utbildning och arbetsmarknad tillsammans med föreningslivet är viktiga delar för att det ska lyckas. En bra integration startar redan första dagen en person kommer till ett nytt land.

I mitt yrke och som fritidspolitiker träffar jag många nya svenskar. De vill alla komma in i samhället och de vet att med hjälp av ett arbete går det mycket fortare. Många har sagt till mig att de vill vara med och bidra till det nya landet som har gett dem en ny möjlighet i livet, i en svår situation. En del har berättat att de känner att de inte får chansen att komma in. Det på grund av att vissa saker måste vara uppfyllda innan de fick påbörja att lära sig svenska i undervisningsform (många lär sig genom att prata med personal, släktingar och vänner de har kontakt med som hjälper dem), komma ut i arbetslivet, få bli en del av samhället, få sina kunskaper validerade och liknande. Det är ett hinder när det tar tid.

Den svenska regeringen har nu sjösatt ett etableringspaket för att kunna skapa nya vägar in i samhället på ett snabbare sätt. Det handlar om att redan från dag ett ge människor möjlighet till att så snabbt det går komma in på den svenska arbetsmarknaden. Så här långt handlar det om tre steg.

Ett steg är att tidigt börja lära sig svenska och om hur det svenska samhället fungerar. I centrum står studieförbunden som har bred erfarenhet att kunna hjälpa människor på olika sätt.

Steg två handlar om att ge arbetsmarknadens parter medel inriktat mot att genom olika satsningar får in invandrare på arbetsmarknaden snabbare.

Steg tre fokuserar på att snabba upp processerna så att människor snabbt kan komma ut på en arbetsplats. En plats som är relevant för den enskilde utifrån dennes erfarenheter, kunskaper och utbildning.

Det är bra. Det här visar på att det finns andra vägar som leder till en bra integration och ger människor möjlighet att vara med och bidra till byggandet av deras nya hem.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar