söndag 19 juli 2015

Internet som politisk kanal - något Sd har greppat

Internetanvändningen är hög i Sverige. 2013 beräknades det att 94,8 procent använder internet. Vårt land är ett av de länder där befolkningen därmed använder sig av internet mest. Datorer, surfplattor och mobiler är viktiga verktyg som vi använder oss av. Sociala nätverk är populära. Det beräknas att 2014 var det ca 72 procent av landets invånare som använde sig av sociala nätverk/medier. I åldern under 45 år är i dag internet den dominerande källan för att få information. I gruppen 16-45 år används internet dagligen av mellan 88-93 procent. 40 procent av svenskarna säger sig leta aktivt efter politisk information där, högre siffra i de yngre åldrarna. Resterande 60 procenten säger att de inte söker denna information via internet men de påverkas indirekt exempelvis via de sociala medierna de är med i. Internet är därmed en viktig del i människors informationsletande och informationsintag.

Alla svenska partier befinner sig på internet och försöker där att få ut sitt budskap. I valet 2014 användes Youtubekanaler med reklamfilmer flitigt. Bland annat sände socialdemokraterna valfilmer på sin Youtubekanal som fick mycket uppmärksamhet. Mycket information fanns att tillgå. Valet på nätet handlade dock mer om en envägskommunikation från partierna till väljarna än en dialog.

Internet som politisk kanal är något som blir allt viktigare. För personer under 45 år är internet huvudkällan till information av olika slag. Därmed inklusive information om politik och vad partier står för och vill. Det är något som Sverigedemokraterna har förstått till fullo.

Sverigedemokraterna och dess sympatisörer har en närvaro på nätet som är mycket stor. Det är aktivitet på Facebook, Twitter, Instagram, andra sociala medier, användandet av en digital "tidning", bloggar etc. En stor aktivitet som i sin bredd når många väljare och där de som är aktiva hjälps åt. Det kan definitivt vara en förklaring till varför fler lockas att rösta på Sd, speciellt bland de yngre. Förutom att lyssna på vänner och släktingar som säger sig stödja Sd är informationsinhämtning via internet ett viktigt inslag i att bestämma sig för vem man ska stödja.

Sd och dess anhängare har under flera år relativt ostört kunnat bygga upp sin verksamhet och etablera sig som en kraft i det digitala politiska landskapet. Man har kunnat skapa egna "rörelser" och sprida "fakta" och annat oemotsagda. De har etablerat en bild som kunnat få plats och spridas. Det går att säga att där Netroots befanns sig innan det lades ned är där Sverigedemokraterna är i dag. En mycket strukturerad, planerad och växande verksamhet som påverkar väljare och media.

Vi inom arbetarrörelsen måste vara fullt medvetna om detta. Allt fler människor letar efter information på nätet, däribland politisk information, och delar den med andra. Det diskuteras och det finns ett stort politiskt engagemang. Yngre vet vi försöker påverka sin omgivning mycket mer än andra åldersgrupper. Når du yngre väljare påverkar de i sin tur en rad andra i andra åldersgrupper. Väljarna är inte intresserade av envägskommunikation utan söker än mer dialogmöjligheter. Vi måste se till att bli aktiva på fler sätt på nätet. Det är dags för förändring.

7 kommentarer:

 1. En helt korrekt iakttagelse om SD. Och för mig, under många år en daglig bloggare, är det helt obegripligt att så få aktiva sossar aktivt använder nätet för att nå andra människor.

  SvaraRadera
 2. Din analys haltar: SDs existens bygger ju ofta på att ta fram obehagliga fakta & sanningar som vanliga media och de andra partierna inklusive sossarna gärna tiger ihjäl, bortförklarar eller vill låtsas om att de inte finns. Men på internet kan man inte ljuga hur mycket som helst och ganska snabbt kommer där också andra fakta fram i känsliga mål (typ invandring, integration, brottslighet, diverse sociala frågor etc). Internet blir då en beviskälla och SD har inte så mycket andra möjligheter att få uppmärksamhet för dessa i vanliga media. SD äger inga tidningar eller andra traditionella betydande mediekällor. I SR och SVT filtreras deras frågor gärna bort eller förvrängs ordentligt av de "rödgröna" mediearbetarna.

  Om andra partier inklusive sossarna skulle ägna sig åt a en mera verklighetsförankrad och relevant problembeskrivning så skulle SDs existens vara allvarligt hotad. Men vi är långt därifrån. MVH Karl

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant analys. Dock är det så att SD:s sanningar får stå oemotsagda. Det är inte alltid läsare går till källorna för att se vad som är rätt och fel. Det gör att Sd får ett övertag. Netroots behövs därmed som kan berätta och visa på hur det är i verkligheten och vad fakta säger. Därmed får läsare/besökare möjlighet att ta del av det som motsäger det falska som Sd och dess anhängare får fram.

   Radera
  2. Jo, men vad skall man göra när SD HAR RÄTT I SAK? Hålla med om det? Det vill dock varken s eller andra göra ... och därför växer SD.

   Det största problemet är att partierna inklusive s inte "kan berätta och visa på hur det är i "verkligheten och vad fakta säger". De försöker ofta skapa sin önskeverklighet vilket genomskådas lätt av SD och den stora massan. Jag skulle ge rådet till partistrategerna att fr o m nu "back to basics" borde gälla dvs ohämmat och ofriserat beskriva verkligheten så som den ter sig för den vanliga medborgaren UTAN några som helst ideologiska skygglappar. Ärlighet varar längst! MVH Karl

   Radera
  3. Det är helt rätt att beskriva verkligheten som den är. Det görs inte i dag, oavsett vem som anser sig företräda den. Sd och dess sympatisörer för fram en bild som inte är sann och du har andra på andra sidan. Därför behövs det ett kraftfullt och livligt nätverk som ex Netroots för att ta sig an denna uppgift utan skygglappar och utan rädsla. Tillsammans med skarpa förslag på konstruktiva lösningar får man en helt annan debatt.

   Radera
 3. Hur naiv är du, Roger? På Avpixlat eller Flashback får man alla fakta på bordet. Alltså även det som medierna, av juridiska, politiska, ekonomiska eller etiska skäl regelmässigt undanhåller läsaren eller tittaren. Därför är dessa sidor populära. Netroots, som för övrigt ingen känner till, skulle inte ha något att tillföra här.

  // Jan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Avpixlat och Flashback har vid flera tillfällen beslagits med felaktiga uppgifter och brister i sitt underlag. Det är för att bland annat möta detta men också arbeta för att bygga ett bättre samhälle som Netroots behövs. Din sista mening slår huvudet på spiken.

   Radera