söndag 19 juli 2015

Internet som politisk kanal - något Sd har greppat

Internetanvändningen är hög i Sverige. 2013 beräknades det att 94,8 procent använder internet. Vårt land är ett av de länder där befolkningen därmed använder sig av internet mest. Datorer, surfplattor och mobiler är viktiga verktyg som vi använder oss av. Sociala nätverk är populära. Det beräknas att 2014 var det ca 72 procent av landets invånare som använde sig av sociala nätverk/medier. I åldern under 45 år är i dag internet den dominerande källan för att få information. I gruppen 16-45 år används internet dagligen av mellan 88-93 procent. 40 procent av svenskarna säger sig leta aktivt efter politisk information där, högre siffra i de yngre åldrarna. Resterande 60 procenten säger att de inte söker denna information via internet men de påverkas indirekt exempelvis via de sociala medierna de är med i. Internet är därmed en viktig del i människors informationsletande och informationsintag.

Alla svenska partier befinner sig på internet och försöker där att få ut sitt budskap. I valet 2014 användes Youtubekanaler med reklamfilmer flitigt. Bland annat sände socialdemokraterna valfilmer på sin Youtubekanal som fick mycket uppmärksamhet. Mycket information fanns att tillgå. Valet på nätet handlade dock mer om en envägskommunikation från partierna till väljarna än en dialog.

Internet som politisk kanal är något som blir allt viktigare. För personer under 45 år är internet huvudkällan till information av olika slag. Därmed inklusive information om politik och vad partier står för och vill. Det är något som Sverigedemokraterna har förstått till fullo.

Sverigedemokraterna och dess sympatisörer har en närvaro på nätet som är mycket stor. Det är aktivitet på Facebook, Twitter, Instagram, andra sociala medier, användandet av en digital "tidning", bloggar etc. En stor aktivitet som i sin bredd når många väljare och där de som är aktiva hjälps åt. Det kan definitivt vara en förklaring till varför fler lockas att rösta på Sd, speciellt bland de yngre. Förutom att lyssna på vänner och släktingar som säger sig stödja Sd är informationsinhämtning via internet ett viktigt inslag i att bestämma sig för vem man ska stödja.

Sd och dess anhängare har under flera år relativt ostört kunnat bygga upp sin verksamhet och etablera sig som en kraft i det digitala politiska landskapet. Man har kunnat skapa egna "rörelser" och sprida "fakta" och annat oemotsagda. De har etablerat en bild som kunnat få plats och spridas. Det går att säga att där Netroots befanns sig innan det lades ned är där Sverigedemokraterna är i dag. En mycket strukturerad, planerad och växande verksamhet som påverkar väljare och media.

Vi inom arbetarrörelsen måste vara fullt medvetna om detta. Allt fler människor letar efter information på nätet, däribland politisk information, och delar den med andra. Det diskuteras och det finns ett stort politiskt engagemang. Yngre vet vi försöker påverka sin omgivning mycket mer än andra åldersgrupper. Når du yngre väljare påverkar de i sin tur en rad andra i andra åldersgrupper. Väljarna är inte intresserade av envägskommunikation utan söker än mer dialogmöjligheter. Vi måste se till att bli aktiva på fler sätt på nätet. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar