onsdag 15 juli 2015

Kollektiv bloggmakt och kollektivt inflytande

Statsminister Stefan Löfven tittar ut från podiet över alla journalister som har samlats för att höra regeringens nya förslag. Ett förslag han vet om kommer att attackeras hårt av hans politiska motståndare, borgerliga ledarsidor och tyckare. Han ler för sig själv. Han vet om att om tio minuter när hans presentation är klar kommer över 700 regeringsmärkta bloggare över hela landet att ha lagt ut denna nyhet med sina egna kommentarer och perspektiv. Det gör att hans motståndare får det svårt att kunna attackera då alla bloggarna kommer att kunna visa på hur detta förslag kommer att förbättra för människor och skapa ett bättre Sverige. Stefan Löfven tar ett djupt andetag och börjar. Han vet om att detta blir en bra dag där förslaget kommer att presenteras i media ur ett positivt perspektiv och i ryggen finns en digital folkrörelse med stort inflytande. Så här skulle det kunna vara men är det tyvärr inte.

En bok har skrivits om Netroots som heter Netroots - En progressiv bloggrörelse som sätter agendan. Den skrevs 2010. Inom ett par år var Netroots borta från den politiska kartan. I denna bok skriver ett antal bloggare sina tankar om nätverket, dess styrka och framtid. I förordet skriver Karin Pettersson (ledarskribent i dag på Aftonbladet men som då var kommunikationschef för socialdemokraterna). Ett tydligt tecken att den socialdemokratiska ledningen vid denna tidpunkt insåg Netroots slagkraft och möjligheter. 

Karin Pettersson skriver ett par intressanta saker som man behöver ha med sig. Hon skriver att en av socialdemokratins viktigaste utmaningar blir att under de kommande decennierna förstärka och bredda samtalet i samhället om det som socialdemokratin har som sin kärna och kämpar för. Det måste vara i centrum av samhällsdebatten. Karin lyfter fram att en av de viktigaste strukturerna för detta finns på plats i form av Netroots. Hon lyfter fram att i denna rörelse förs den mest spännande idédebatten inom socialdemokratin. Det hela avslutas med "Bara en rörelse som vågar släppa loss kraften hos sina anhängare på nätet får tillbaka i form av idéer, diskussion, liv och utveckling. Socialdemokratin som både parti och rörelse har mycket framför sig när det gäller att utveckla det långsiktiga opinionsarbetet. Men vi har en faktor som talar för oss - och det är den kraft som finns bland nätrötterna."

Johan Ulvenlöv skriver i det första kapitlet. Johan Ulvenlöv anser jag vara en av socialdemokratins skarpaste hjärnor när det handlar om strategi och taktik. Det är synd att partiet inte använder honom i en ordentlig roll som strateg i hur valet ska vinnas 2018. Det var synd att han inte knöts till Jan Larsson. Jag tror de två hade gjort underverk tillsammans och lyft partiet.

Johan Ulvenlöv skriver att Netroots är ett unikt nätverk. Det var startat av bloggare och för bloggare. Unikt för att det fanns ingenting annat i Norden vid denna tid. Sociala medier ses som en naturlig fortsättning på arbetarrörelsens gräsrotsengagemang. Bloggare som samordnar sig på olika sätt och samarbetar blir en "motkraft mot den traditionella mediemakten som finansieras till stor del av organisationer knutna till de borgerliga partierna." Via Netroots byggs en kollektiv bloggmakt och ett kollektivt inflytande. Han för fram att Netroots skapar engagemang och organiserar detta. Netroots kom med nyheter, granskade regeringen och medier med mera. Det blev "en del i en opinionsbildande egengenererande motor som ledarskribenter och nyhetsredaktioner och även traditionella socialdemokratiska partiorganisationen måste förhålla sig till." Han lyfter också upp att medierna inte kunde längre rapportera längre nyheter som det hade gjorts innan. Det vill säga bara ena sidans ensidiga bild. Med Netroots kom flera olika bilder och perspektiv på samma saker. Johan för fram på slutet att "Arbetarrörelsen lever och dör med dess medlemmarnas engagemang."

Det visar sig med andra ord att Netroots kunde fånga upp den digitala folkrörelse som växte fram och som i dag fortfarande existerar men är i underläge och utspridd. Netroots kunde kanalisera denna energi och skapa en plattform för engagerade bloggare och andra att tillsammans våga opinionsbilda. Inte bara våga utan också klart märkbart påverka och förändra opinionsbildningen. Här satt socialdemokratin och den rödgröna sidan i svensk politik på något mycket värdefullt som om det hade fått fortsätta att leva inte bara påverkat valresultatet i fjol utan också hjälpt socialdemokratin att göra ett mycket bättre val.

Netroots hade också kunnat utvecklat idédebatten inom arbetarrörelsen och sett till att en gemensam framtidsberättelse hade varit på plats. Inte en skapad av sidoorganisationer utan faktiskt av medlemmarna själva som via den digitala folkrörelsen hade fått en ny och bättre kanal att föra fram sina tankar och åsikter. För det är genom folkrörelsen energi, engagemang och brinnande intresse för förändring till det bättre för människor som nytt skapas. Det är genom folkrörelsen som människor med lätthet kan ta steget och engagera sig i socialdemokratin.

Nedläggningen var och är ett stort strategiskt misstag som mycket väl kan kosta partiet och arbetarrörelsen en viktig valseger 2018. För allt fler människor hämtar sin information via nätet. Det kan vara via medier, sociala medier eller andra sätt men det är via Internet det sker. Om vi inte är där på allvar tillåts högerkrafterna att dominera och sprida sin världsbild. För det sker i dag. Det är inte för inte som Sverigedemokraterna växer så det knakar. Internet är nyckeln till deras framgång. Dags att inse att framtidens val avgörs via den digitala arenan. Det räcker inte med en hemsida, Facebook- och Twitterkonto. För att samtala behövs bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar