tisdag 14 juli 2015

Netroots - En progressiv bloggrörelse som sätter agendan

En gång i tiden, 2000-talets första årtionde, fanns det en rörelse/nätverk inom det sociala mediet som hette Netroots. En rörelse på vänstersidan i det svenska politiska landskapet som vid sin höjdpunkt bestod av över 700 aktiva bloggare. Varje dag levererade detta nätverk otaliga synpunkter, analyser, slutsatser och förslag på hur Sverige skulle kunna bli bättre. Det påverkade inte bara de som läste utan också medierna och politiker. Valet 2010 blev dess höjdpunkt då Netroots i ett gemensamt agerande lyfte upp en bloggerskas mammas liv och hur regeringen Reinfeldts politik slog sönder hennes liv. Analyser visar att det var tack vare denna gemensamma aktion som välfärdsfrågorna hamnade i mitten av valet. Det gjorde också att socialdemokraterna på riksnivå kunde höja sig över 30 procent. Detta tack vare Netroots. I dag finns inte detta nätverk kvar. Andra har tagit över och påverka svenskarna. Hur kunde det bli så här?

Netroots såg ut att vara ett nätverk som skulle kunna fortsätta att leva och vara en kraft i det politiska landskapet. Dess födelse skedde 2006 när ett 70-tal bloggare samlades i riksdagen för att lyssna på och inspireras av Joe Trippi. Han anses vara den som la grunden för det sätt att använda sociala medier på som Obamakampanjen sedan använde sig av på ett mycket kreativt och förtjänstfullt sätt.

Det handlade om att samla intresserade bloggare på den rödgröna sidan kring ett arbete om att gemensamt kunna börja sätta agendan. Under träffen 2006 skapades också viktiga nätverk och kontakter mellan bloggare. På det sättet lärde man känna varandra och börja skapa saker tillsammans. Netroots var aldrig ett projek ovanifrån utan något som mycket engagerade gräsrötter ville förverkliga. Det var en folkrörelse på nätet som kom att få genomslag i det politiska landskapet.

Nätverket var effektivt. Det gick att se hur media följde det på olika sätt. Vi var flera som kunde visa hur ledarredaktioner och enskilda kända journalister följde oss. Under alliansregeringens första mandatperiod hände det flera gånger hur media ändrade i sina nyhetsartiklar om det som regeringen kom med så att andra perspektiv kom fram och kunde visa på olika saker. Definitivt inte till fördel för regeringen.

Netroots är borta. En del vill hävda att Facebook och Twitter har ändrat landskapet. Genom dessa kanaler kan politiker publicera sig. Helt rätt men båda är mer plattformar för att visa upp sig, komma med one-liners och göra snabba kommentarer på. Det nya som har kommit har inte kunnat organisera, uppmuntra, inspirera som Netroots kunde. Slutsatsen är den att lägga ned Netroots var strategiskt helt fel. Det lämnade fältet helt fritt för exempelvis Sverigedemokraterna och deras sympatisörer som faktiskt dominerar bloggosfär och sociala medier, att växa sig starka och ta över. Netroots tappade sin attraktionskraft samt sitt stöd från partiet också.

Bloggen är dock inte död. Frågan är dock om den rödgröna progressiva sidan i det svenska politiska landskapet orkar lyfta sig, organisera sig och fånga upp den folkrörelse som finns på nätet. Det är faktiskt en av nycklarna till valvinst 2018, vilket andra på sin sida har förstått mycket väl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar