torsdag 23 juli 2015

Så tar vi över invandringsfrågan

Sverigedemokraterna har sakta men säkert flyttat fram sina positioner i det svenska politiska landskapet. Genom att utnyttja den ökande ojämlikheten i samhället, känslan av att något har gått sönder och ett missnöje med samhällsutvecklingen i kombination med sin negativa syn på invandring kom de in i riksdagen 2010. Därefter har partiet stärkt sig mer. I en ny mätning, som man får vara källkritisk gentemot, visar det sig att Sd är näst största partiet bara en procentenhet efter socialdemokraterna. Det är dags att förändra förändringen.

På ledarsidan i Svenska Dagbladet skriver Per Gudmundsson om Sverigedemokraternas nya framgång. Han hämtar material ifrån Statsvetenskaplig tidskrift 2/2015 där Karl Lexbo, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, har gjort en analys över Sverigedemokraternas framgångar. Två saker är tydliga. Det handlar dels om att Sd försöker att dämpa det tuffa budskapet om invandring och på det sättet locka de som är kritiska till invandringen. Dels handlar det om att partiet har fått ett helt eget politiskt område för sig själv. Inget parti har vågat sig in här tidigare.

Moderaterna och kristdemokraterna samt Folkpartiet har nu gett sig in på Sverigedemokraternas område. Taktiken och strategin är att inte vara lika hårda som Sd men skärpa sin inställning gentemot invandring och flyktingar. Den mjuka stilen ändras till att vara lite tuffare. Belöning så här långt av detta tilltag verkar vara på exakt samma sätt som i andra länder med partier som är emot invandring. Just dessa partier som Sd är en del av gynnas medan de andra förlorar väljare. Samma sak sker nu i Sverige.

När vi lyssnar på vad Sverigedemokraterna pratar om rörande invandring och flyktingar är deras utgångspunkt att landet tar emot för många (utan att definiera egentligen vad som menas med för många - den tolkningen lämnas glatt över till väljarna - på det sättet kan man locka alla som vill begränsa invandringen) invandrare/flyktingar. Det behövs komma i färre i Sverige. Det är det enda som diskuteras.

Därmed har Sverigedemokraterna lämnat hela detta politiska område helt fritt för andra partier att gå in och stärka sina positioner i denna fråga och visa att det finns andra lösningar. Sd pratar inte om integration och hur en bra sådan ska se ut. Vill vi minska på Sverigedemokraternas framgångar och ta över initiativet i invandringsfrågan ska vi prata om integration och hur den ska bli mycket bättre.

Sverigedemokraterna kan inte klara av en sådan diskussion då hela deras strategi går ut på att Sverige måste ta emot mycket, mycket färre människor. Integration för dem är assimilering, mer eller mindre underkastelse, men har ingen politik för hur människor från andra länder ska komma in i det svenska samhället på bästa sätt.

Det är en stor svaghet hos Sverigedemokraterna och ett perfekt utgångsläge för socialdemokraterna att ta över hela invandrings-/flyktingpolitiken ifrån detta parti. Det andra partier gör fel i Sverige och i andra länder är att försöka spela samma spel som främlingsfientliga partier spelar. Det fungerar aldrig. Istället handlar det om att flytta hela det politiska området ifrån sådana partier till att handla om människovärdet och hur en mycket bra integration ska genomföras.

Regeringens etableringspaket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar