fredag 31 juli 2015

Sverigedemokraterna är nationalister - inte patrioter

Sverigedemokraterna vill gärna lyfta fram sig själva som beskyddare av Sverige och är det enda parti som sätter svenskarna och vårt land i centrum. Sverige ska skyddas från andra kulturer och människor från andra länder. Det ska inte blandas utan det egna anses ha en högre nivå än andra. Det förs fram att du kan bara vara svensk om du har ett svenskt påbrå längre bak. Minoriteter gör sig inte besvär då de anses sätta sitt eget framför Sverige. Sverige är det som finns inom nationens gränser. Sverigedemokraterna vill gärna framhäva sig själva som patriotiska. Det är man inte. Istället är partiet nationalistiskt, främlingsfientligt och populistiskt högerparti som inte är patriotiskt och skadar därmed Sverige.

George Orwell har definierat skillnaden mellan att vara patirot och att vara nationalist på följande sätt:

Nationalism is not to be confused with patriotism. Both words are normally used in so vague a way that any definition is liable to be challenged, but one must draw a distinction between them, since two different and even opposing ideas are involved. By ‘patriotism’ I mean devotion to a particular place and a particular way of life, which one believes to be the best in the world but has no wish to force on other people. Patriotism is of its nature defensive, both militarily and culturally. Nationalism, on the other hand, is inseparable from the desire for power. The abiding purpose of every nationalist is to secure more power and more prestige, not for himself but for the nation or other unit in which he has chosen to sink his own individuality.

Det finns en del som vill sätta att bara patriot och nationalist som likhetstecken men enligt forskningen finns det skillnader. En patriot är en person som har en kärlek för där denna bor. Det kan vara lokalt, region eller ett land. Denna kärlek har inte så mycket med gränser och markområde att göra utan handlar mer om en kärlek för vad något står för. Det handlar om mänskliga värden, tillstånd, styrelseskick, samhällsuppbyggnad, hur människor är gentemot varandra med mera. En patriot accepterar alla andra och ser inga hinder som en barriär gentemot andra människor. Alla välkomnas. 

En patriot ser inte invandringen som ett problem då den är stolt över att människor söker sig hit för att från resten av världen. Sverige är ett land som står upp för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och frihet. Det är roten i vår demokrati och något som en patriot är stolt över. Alla som kommer hit ställer därmed upp på detta. En patriot ser inte ned på andra personer, länder och kulturer. Kärleken till ett sätt att leva är viktigt och inget som man vill tvinga på andra. En patriot ser det som sin moraliska plikt att vara med i byggandet av ett bättre samhälle och ansvaret för vårt gemensamma samhälle. Det finns en social samvaro som alla kan ta del av. En svensk patriot ställer därmed upp på värdena, värden som alla kan ta del av. Ingen hålls utanför.


För en nationalist bygger deltagare i samhället och att vara ex svensk att man bor i landet, delar sedan längre tid tillbaka samma historia, språk, kulturella förståelse (som ses som nedärvd i "generna"), och gemensam etnicitet. Det finns ett gemensamt ursprung som söks och motiveras. Nationalism på det sätt sätter denna nation före en stat. För en stat kan bestå av fler olika etniska grupper men för en nationalist räknas inte det.  Nationalismen försöker att knyta sig till "rasen", det vill säga i detta fall den svenska rasen. Samvaron i landet bygger på att man är svensk sedan flera generationer och lever efter det svenska i form av kulturella seder och bruk. Det egna ses bättre än andras och det bästa är om var sak och person hålls åtskilda från varandra. Andra som kommer utifrån ses som ett hot mot det som finns inom gränserna. Mångkultur hotar landet och det landet bygger sin existensrätt på. Därmed måste åtskillnad vara något alla nationer arbetar efter. Låt folk stanna i sitt närområde om de måste fly. Det finns därmed i nationalismen en inneboende rädsla för allt och alla, något som patriotismen inte bryr sig om. 


Det gör att Sverigedemokraterna aldrig kan vara patrioter. För Sverigedemokraterna är nationen och den gemenskap som svenskar ska ha med varandra överordnat. Andra som har  uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap men kommer från andra länder ses inte som riktiga svenskar. De delar nämligen inte den gemensamma historien, kulturella och språkliga ursprunget som "svenskar" har. Sverigedemokraten Björn Söder har i sin retorik visat på detta, samma sak hans partikamrat Kenth Ekeroth. Även Jimmy Åkesson tar upp detta. När det pratas om assimilering som invandrare måste göra handlar det om total underkastelse av det som anses vara svenskt men de kan aldrig utifrån nationalismen bli riktiga svenskar. Det är bara att ta exempel på Sverigedemokraters uttalande om det svenska landslaget i fotboll eller när Lorraine vann Eurovision för ett par år sedan.

För en patriot däremot är alla svenskar som blir svenska medborgare, får uppehållstillstånd. Det görs ingen skillnad efter som en patriot anser att dessa personer vill vara här och därmed är det helt okej. En patriot accepterar andra som vill vara en del av den gemenskap som finns. En gemenskap som människor tillsammans skapar. En patriot gör inte skillnad på folk. Det är bara att se hur patriotiska vi blir vid idrottsevenemang då vi gläds och lider med våra svenska utövare oavsett var de har sitt ursprung. ag behöver bara nämna Zaltan och landslaget i fotboll eller varför inte Mustafa Mohammed som sprang 3000 m hinder och gladde oss alla. Patrioter gladdes åt Lorraines vinst i Eurovision.


Slutsatsen är därmed att Sverigedemokraterna aldrig kan bli och kan aldrig kalla sig för att vara patriotiska. Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt, främslingsfientligt och populistiskt parti som gör skillnad på människor beroende på var de kommer ifrån. 

Källor:

http://plato.stanford.edu/entries/patriotism/

http://plato.stanford.edu/entries/nationalism/#BasConNat

http://orwell.ru/library/essays/nationalism/english/e_nat

http://skola.expo.se/patriotism_86.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar