måndag 27 juli 2015

Tappat greppet om debatten

Göteborgs-Postens ledare är inne på något viktigt. Det är inte vänstercentrum i svensk politik som driver debatten och samtalet i samhället längre. Det är högern som gör det och får genomslag. Mot den sidans argument hörs inte mycket. Förlusten av Netroots i kombination av att att vilja vara den som alltid har rätt har gjort att vänstercentrum sprungits om av andra. Andra som nu har skapat ett stort försprång som utnyttjas till max. Det måste till en förändring.

Netroots på sin tid vågade inte bara ta debatten kring olika samhällsfrågor, oavsett hur obekväma de än var, utan också föra den framåt genom dialog och fördjupade samtal med allt och alla. Det fanns en lust att debattera och lyssna in, analysera och komma med nya slutsatser och idéer. Även om det manglades på bra mot den sittande borgerliga regeringen gjordes det utifrån idén om att samtal var den bästa vägen till förändring. Det viktigaste var inte att drämma motståndaren i huvudet med argument och bara leta efter fakta som stärkte det egna tyckandet. Samtal, diskussion och att våga tänka nytt var viktiga ledord.

Dagens debatt i Sverige handlar mycket om att den egna sidan alltid har rätt medan den andra har fel. Det är att bedriva en rent ohederlig debatt. Det blir bara en envägskommunikation där man själv vet bäst och ska predika för andra. Jag har också sett det i samband med val där det ska predikas för människor vad de ska tycka och rösta på och det är att underskatta väljarna.

Svensk vänstercentrum är i dag tillbakatryckta när det gäller opinionsbildning. Även om S och Mp regerar landet och genom att vara en regering få ut sina idéer och förslag är det dock fortsatt så att den stora högerinriktade media styr och har utvecklat sin förmåga att bedriva opinion. Det smygs inte längre med de nyliberala idéerna som fick sig en smäll efter finanskrisen, nationalistiska strömningar och på en del håll ett aktivt flörtande med Sd och dess anhängare. Högern har fått vind i seglen och påverkar som aldrig förr.

Här följer ett par strategiska förslag på vad som behövs göras för att vänstercentrum ska kunna komma tillbaka och därmed ge väljarna ytterligare perspektiv och fakta att ta del av. Det handlar också om att få ta del av de skarpa politiska förslag som tas fram för att lösa problem och skapa nya möjligheter.

1: Nytt Netroots: Det är dags att återuppväcka den digitala folkrörelsetanken och köra igång ett nytt Netroots. Aktivitet på internet och i sociala medier är mycket viktigt. Netroots når också andra kanaler samtidigt som media. Det här hade vitaliserat debatten och utformningen av framtidens politik.

2: Decentraliserad media: Vänstercentrum i svensk politik måste våga satsa på mediekanel som är lokalt och regionalt förankrade. Så länge som vänstercentrum inte har en tung nyhetskommunikationskanal som högern har gäller det att satsa på det lokala och regionala. Det är där man är närmast väljarna, kan diskutera och påverka som mest.

3: Samordna vänstercentrum media med ett nytt Netroots. Det här handlar om att hjälpa och stötta varandra exemplevis i form av kampanjer, väcka frågor, diskutera frågor, gemensamma sammankomster med mera.

4: Tidig information ut: I och med att S och Mp sitter i regeringsställning är det viktigt att regeringen släpper på förhand information om förslag med mera som ska presenteras till Netroots och andra opinionsbildare på vänstercentrumkanten. Det gör att denna sidan direkt kan sätta en bild när nyheter släpps från regeringen. Nu blir det högerpress som mer eller mindre själva sätter den bild som människor får ta del av.

5: Satsa på Tiden och Aktuellt i politiken: Tiden är ett magasin för diskussion om samtiden/framtiden och hur den ser ut samt vad som kan göras för att göra det bättre. Satsa mer resurser på denna. Låt den utvecklas till att bli ett större forum för idédebatt och politikutveckling. Koppla ihop det med Netroots och debatten blir otroligt vital. Aktuellt i Politiken ska det också satsas på. Det är en tidning som analyserar den förda politiken. Den behöver få mer resurser för att kunna utvecklas mer.

6: Satsa på Tankesmedjan Tiden: På högersidan plöjs det ned många miljoner kronor i tankesmedjor med mera som har till uppdrag att påverka svenskarna att se världen på ett visst sätt samt ge de borgerliga partierna hjälp i att utveckla sin politik. Vänstercentrum behöver ta tag i detta och investera i utveckling av Tankesmedjan. Det gäller att kunna attrahera forskare att ta fram fakta om hur verkligheten ser ut, föra fram vad framtiden bär med sig och utifrån det föra en livfull diskussion hur samhället ska utvecklas och bli bättre.

Det är dags för förändring!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar