tisdag 21 juli 2015

Ungdomarna förlorad för socialdemokratin?

Socialdemokratin har setts som partiet som unga människor ska välja. Detta eftersom det har bedrivits en politik som är bra för unga och deras möjligheter i livet. Partiet har kunnat locka många unga till sig om löfte om en bättre framtid. I fjolårets val skedde en markant förändring där bara 20 procent av förstagångsväljarna valde socialdemokraterna. Frågan måste självklart ställas: Är ungdomarna därmed förlorad för socialdemokratin?

Tittar vi på Valu2014 kan vi se att i fjol var stödet på 20 procent. Samma nivå låg partiet 1991. Sedan ökade stödet för att toppas 2002. Därefter bar det nedåt igen. En del vill nog gärna lyfta fram detta men det finns absolut inga garantier för att det blir samma trend igen. Det går inte att blunda för fakta. Andra opinionsmätningar har visat samma trend, exempelvis SCB:s mätningar, bland de yngre väljarna - upp till 34 år.

Jag tror inte att ungdomarna är förlorad för socialdemokratin. Tvärtom. Vi måste fundera på vad det är som gör att socialdemokratin inte uppfattas som framtidens och därmed deras parti.  Jag anser att vi måste nämligen ställa oss följande frågor. Varför valde många, många ungdomar att i det amerikanska presidentvalet 2008 ge den 47-årige Barack Obama sitt massiva stöd då och fyra år senare? Hur kommer det sig att i valet i fjol kunde den äldre Gudrun Schyman locka till sig massa unga väljare? Vad är det som har gjort att unga vuxna har gett sitt stöd till vårt parti?

Vad det i grunden handlar om är att vi måste på helt andra sätt synliggöra ungdomarnas liv, de problem de stöter på och de möjligheter de har samt knyta ihop det med vad det är för samhälle som vi vill bygga tillsammans med skarpa politiska förslag som gör det bättre för dem. Det kommer att krävas hårt, hårt arbete för att vinna deras förtroende och röst. Vi måste också i detta inse att vi inte når dem med traditionella metoder utan måste använda oss än mer av internet och den digitala folkrörelsen. Vi ska vara ungdomarnas parti. Hur blir vi det då? Det kommer jag att diskutera framöver men tar gärna emot era tankar i detta samtal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar