lördag 15 augusti 2015

Blomman är indränkt i gift

Vad är det för samhälle vi egentligen lever i år 2015? Står vi fortfarande och stampar i samma gamla håla oförmögna att lära av historien för att inte göra samma misstag i nuet och framtiden? Har vi fått det samhälle som vi förtjänar? En sak är säker. Det är dags för förändring.

Det anses att hur civiliserade vi är bygger på hur vi behandlar våra svagaste i samhället. Det berättar mycket om oss själva och det samhälle som vi har skapat. Läser vi olika sociala medier och de som skriver där går det att se på vissa hålla att vi behandlar våra svagaste på ett mycket dåligt sätt. Hat, likgiltighet och en önskan att få bort dem och att människor har sig själva att skylla väller fram. De svagaste ses som parasiter som lever på samhället och suger bort resurser som hade kunnat gå till andra bättre behövande människor. Det finns ett hat som sprider sig. Det är som att Sverige inte är i år 2015 utan tidigare i historien.

När detta stöds i sin tur av media, framför allt vissa inom den borgerliga pressen, blir det en form av "sanning" som nöts in. Det Sverige som vi känner där vi hade samhörighet med varandra, där vi ställde upp för varandra, där vi kämpade tillsammans för att göra det bättre har förändrats. I dess ställe har det kommit ett samhälle där vi ser att något har gått sönder, där vår trygghet hela tiden utmanas på olika sätt, där vi ser att framtiden för med sig större osäkerhet än tidigare, där vi riskerar att få det sämre än våra föräldrar och där våra barn riskerar att få det sämre än vad vi har. Ett samhälle som kräver att den som är stark och har resurser också är den som klarar sig bäst. I dagens skola är det exempelvis så att hur bra det går för dig beror på vilken bakgrund du har. Hur du behandlas i samhället beror på vem du är.

Vi i Sverige har ställt upp på alla människors lika värde. Svenskarna har sett och behandlat människor utifrån detta. Ja, tyvärr finns det dem som inte har gjort det men det har i samhället som helhet funnits en klar markering att de som inte ställer upp på detta får inte heller någon respekt med sig. De tar man också itu med på olika sätt. För elever i skolan som mobbar handlar det om samtal, diskussioner, tillrättavisningar med mera. Utvecklingen i samhället har tyvärr blivit så att alla människors lika värde har urholkats. Vissa människoliv anses vara mer värda än andras.

Människovärdet i vårt samhälle riskerar att minska och eroderas bort. Vår sammanhållning och att det har gått bra för Sverige bygger på respekten för varandra, för alla människors lika värde och att vi gör arbetet med att förbättra Sverige för kommande generationer tillsammans. Om människovärdet minskar blir vi alla förlorare. Vi kommer då att graderas utifrån maktelitens måttstockar om hur viktiga vi är för dem och för samhället. Ju mindre viktiga vi är, på grund av vårt arv/var vi bor/vem vi känner, desto sämre kommer det att gå för oss och våra barnbarn. Det går att se i USA och andra länder som har omfamnat nyliberalismen och ett tankesätt att vissa är mer värda än andra och det är dessa personer som det satsas på.

Hur vi behandlar varandra och våra svagaste i samhället säger mycket om hur civiliserade vi är. Just nu byggs och cementeras en människosyn byggd på "vi mot dem", där "dem" alltid är alla andra som inte delar vissa saker med den grupp "jag" själv ingår i. I en värld där tryggheten sakta men säkert försvinner, där samhället tycks bara gynna vissa grupper på andras bekostnad (gynna makteliten framför andra) och där vi upplevs lämnas i sticket av samhället skapas en längtan efter att få skydd av andra. Då skapas det grupper som ska ta hand om människor. Ett "vi" skapas som inte längre är alla vi tillsammans utan ett vi som handlar om vissa "vi" som har vissa saker gemensamt.

Det är bra att Stefan Löfven varnar för att människovärdet är hotat. Skapandet av Segerstedtinstitutet är en bra början men mer behövs, mycket mer, Vi befinner oss i dag i en situation där människovärdet faktiskt urholkas. Hat mot andra blommar inte bara upp utan också ut men dessa blommor är indränkta i gift som förstör Sverige.

Vi måste landa i att alla människors lika värde är det vi vill ha. Då vinner vi alla på det. Ingen vill någon annan något illa, det går att lita på människor, vi arbetar tillsammans för att göra det bättre, ditt arv och den du känner är inte styrande för dig och din familjs framtid med mera. Politikerna och partierna i Sverige har ett stort ansvar för att se till att det inte blir sämre i samhället utan att det blir bättre. Utmaningarna är många men det går att förändra. Satsningar måste göras. Vi kan göra detta tillsammans. Det är dags för förändring i Sverige 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar