söndag 16 augusti 2015

Den smygande vilsenheten

I går framförde jag att vi har fått ett klimat i Sverige där människovärdet sakta men säkert håller på att urholkas. Sammanhållningen och alla människors lika värde sätts allt mer i bakgrunden och ersätts med "vi mot dem" där vissa anses vara mer värda än andra. Vi mäts utifrån hur viktiga vi är och därmed blir de flesta av oss förlorare. En högst medveten politik som har förts och utnyttjas fullt ut av vissa partier och åsiktspoliser. Hat mot andra och medvetet föra fram felaktiga saker i debatten är vanligt. Det är därmed dags för en rejäl förändring av debattklimatet i vårt land.

Aftonbladet basunerade ut i förrgår att invandringsfrågan var nu väljarnas viktigaste fråga. Bortsett från att den väljarpanel de använder sig av som bygger på att du frivilligt anmäler dig till den, och det gör att objektiviteten i undersökningen haltar betänkligt, så är det inte så konstigt att denna fråga får högre prioritet än innan. Det går inte en dag utan att massmedia har artiklar om invandringen, har kolumnister och ledarsidor som kommenterar invandringen. Speciellt är det de borgerliga tidningarna som gör det. Det är precis som att det inte finns något annat i Sverige att diskutera utan allt har löst sig. Helt fel med andra ord. Om exempelvis sjukvården hade fått samma utrymme hade den varit väljarnas viktigaste fråga.

Den politiska debatten i dag utgår inte från fakta och hur verkligheten är. Istället är det tyckande, myter och omskrivningar som gäller. Den som seriöst försöker exempelvis diskutera invandringsfrågan stämplas snabbt av åsiktspoliser på både vänster- som högersidan som okunniga, förblindade och vara en person som lever i sin egen lilla värld. Antingen blir folk stämplade som rasister eller som idioter. Det gör att debatten blir intellektuellt ohederlig och fördummande.

Ett politiskt område får aldrig någonsin reduceras till att styras av rent tyckande, mytbildning och rena lögner. Vi måste utgå ifrån fakta, vetenskap och seriös diskussion kring hållbara slutsatser. Det är därmed dags att den politiska diskussionen rörande invandringen höjs upp och hamnar på en seriös nivå fri från åsiktsstämpling, där människor lyssnar på varandra och skarpa konstruktiva och hållbara lösningar skapas. Samtal är mycket viktigt i detta.

Det finns en överväldigande majoritet i Sverige som vill att landet ska ta emot invandrare/flyktingar. Det är något som alla måste förhålla sig till. Därmed faller diskussionen direkt om att landet måste begränsa invandringen. Det är inte aktuellt att diskutera volymfrågan. När den diskuteras, vilket en del av de tunga borgerliga ledarsidor gör spelar de på Sd:s planhalva. Diskussionen kommer inte längre. En ny konstruktiv diskussion behöver skapas i Sverige.

1: Hur ser en human och konstruktiv mottagning ut av flyktingar/invandrare?
2: Hur ska flyktingar kunna få ett meningsfullt innehåll sin första tid i Sverige?
3: Hur ska Migrationsverket se till att det finns flyktingboenden där ägarna till dessa boenden inte gör miljonvinster?
4: Hur ger vi våra nya invånare den bästa starten i deras nya liv i Sverige?
5: Hur får vi våra nya invånare snabbt in i arbetslivet?
6: Hur får vi våra nya invånare snabbt in i studier?
7: Hur får vi de av våra nya invånare som vill starta och driva företag att få igång sitt företag så snabbt som möjligt?
8: Hur skapas möjligheter för fler bostäder?
9: Hur får vi våra nya invånare att fångas upp av föreningslivet och samhällslivet?
10: Hur skapar vi kontaktytor mellan våra nya invånare och arbetsgivare?
11: Kan vi med hjälp av våra nya invånare se till så att hela Sverige kan leva?

Det här är frågor som skulle behöva samtalas om då vi är ett land som säger att vi ska ta emot människor i behöv av hjälp. Tyvärr får samtalet inte möjlighet att handla om detta då åsiktspoliserna på båda sidorna antingen kallar människor för rasister eller okunniga idioter som tillhör pk-eliten i samhället. Det gör att vi har fått ett samtalsklimat som påminner mer om Danmark än det traditionella Sverige. Vi behöver inte mer av konfrontation, hat och ilska där människovärdet urholkas. Det vi behöver är det konstruktiva och lösningsfokuserade samtalet där skarpa förslag tas fram och genomförs. Det är dags för förändring.

Regeringens etableringspaket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar