lördag 22 augusti 2015

Det är trygghet

Många människor runt om i vårt land kan vittna om hur svårt det är att få tag i en bostad. Det är ungdomar som tvingas bo kvar hemma eller i ett andra-tredje eller fjärdehandskontrakt där de kan tvingas lämna boendet på studs. Det är äldre som vill lämna sitt boende som de inte orkar med längre för en lägenhet där de kan bo tryggt. Det är invandrare som i små lägenheter bor trångt tillsammans med flera andra. Det är svaga grupper i samhället som inte kan finna ett eget boende. För Sverige som land är det här fel utveckling och något som slår hårt, för den enskilde begränsar det möjligheterna och den egna friheten. Det är dags för förändring.

Vi hade i Sverige kunnat ha en spännande och kreativ debatt om hur det ska bli fart på byggandet. Det beräknas behövas byggas minst 461 000 bostäder i vårt land fram till 2020, enligt Boverket. Fram till 2025 behövs det byggas 700 000 bostäder. En enorm satsning behöver med andra ord göras. Tyvärr har debatten istället hamnat i ett "syndbocksläge" där bland annat invandringen får klä skott för att det är bostadsbrist. Om invandringen minskar eller upphör skulle bostadsbristen upphöra är budskapet.

Det är att göra det alldeles för lätt för sig och i det långa perspektivet inte seriöst. I dag är det bostadsbrist för unga i tre av fyra kommuner över hela landet. Många av kommunerna gör inget för att det ska byggas bostäder till unga. Det har med andra ord inget med invandring att göra. Den diskussionen måste läggas helt åt sidan. Huvudorsaken till bostadsbristen är att de senaste 15 åren har det byggts alldeles för lite och satsats för mycket på att de bostäder som redan finns sak öka på förmögenheten hos ägarna. Det har skapat inlåsningseffekter samtidigt som skuldsättningen hos befolkningen har ökat då allt dyrare bostäder kräver allt mer pengar för att kunna köpas. Då ökar skuldsättningen.

Lösningen är enkel. Det handlar inte om att öka möjligheterna för människor att vara inneboende hos någon annan eller att begränsa invandringen utan det handlar om att bygga mer, mycket mer. Det som behövs är

1: Ett nytt miljonprogram. Det behövs en ny offensiv plan som satsar på att vi ska bygga 700 000 bostäder fram till 2025. Det handlar om nya bostadsområden i städer, förtäta, satsa på boende på landsbygden och byarna. En sådan planering behöver komma snabbt.

2: Satsa på byggandet av trygghetsboenden. Ju fler trygghetsboenden som byggs desto fler äldre kan flytta från sina hem och in i dessa lägenheter. Därmed frigörs villor, bostadsrätter och hyresrätter som andra kan flytta in i. Billigare lägenheter blir därmed lediga som gör att svagare grupper kan få en bostad.

3: Satsa på upprustning av existerande miljonprogram. Dagens miljonprogram är i behov av förbättringar och uppdateringar. Styr om ROT till att satsas här. Dessa hyreshus behöver bli energieffektivare och miljösmartare. Bostadsområdena behöver omvandlas till kreativa områden som skapar nyfikenhet, upptäckarlust och en ökad vilja till att bevara och ta hand om dem.

4: Hela Sverige ska leva. En viktig satsning är att investera i landsbygdens potential. I det hållbara samhället som måste skapas har landsbygden en nyckelroll. Full service, bra välfärd och tillgång till jobb och kommunikationer är viktiga förutsättningar för att människor ska kunna bo kvar. Gör landsbygden än mer attraktiv för boende och fler vill flytta hit. Det lättar på trycket till de större städerna i Sverige och ger livskvalitet till de boende som bor på landsbygden.

Finansiering kan ske genom nedtrappning av ränteavdraget och flytta pengarna till byggandet, flytta på ROT till hyresrätt och bostadsrätt, ge stimulansmedel för byggande av mindre bostäder, bankerna tar sitt samhällsansvar och om de inte vill det låt ex SBAB ge lån till de som vill bygga hyresbostäder, låt AP-fonderna investera i byggandet av bostäder med mera.

Vi kan göra detta tillsammans. Det är när vi tillsammans satsar och hjälps åt som Sverige kan lösa problem. Lösningarna ligger inte i att peka ut vissa grupper som syndabockar. Då går det att säga att vi har alldeles för stora ungdomskullar och de borde vara färre. Vem som helst inser att det går inte att resonera på det sättet. Istället måste det byggas mycket fler bostäder. Ett nytt offensivt byggprogram som tar ett helhetsgrepp på att bostad ska vara en rättighet och hela landet ska leva. Det är dags för förändring. Det är dags för mer byggandet i Sverige.

Mike Enocksson om skillnaden mellan mångkultur och mångkultur.  Sifos senaste opinionsmätning i media väcker uppmärksamhet. Bo Widegren om mätningen i Yougov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar