söndag 16 augusti 2015

Ett första steg

Nu drar politiken igång på allvar igen efter Almedalen i månadsskiftet juni/juli. Först ut var Stefan Löfven i sitt sommartal i dag. Mycket hinner hända på kort tid. Vi har kunnat i media läsa om detonationer och skottlossning i Malmö, Stockholm och Göteborg, om hur människor far illa i Sverige, om invandring, om fattigdomen, om terrorism med mera. Frågor som väljarna pratar om.

Stefan Löfven duckade inte för att ta upp dessa frågor. Han uppehöll sig vid att prata om hur brottsligheten ska mötas, speciellt den organiserade brottsligheten. Det handlar om ett stort ansvar för samhället att ta tag i detta men alla vi andra bär också ett gemensamt ansvar för att förhindra att kriminella nätverk får tillgång till pengar. Människor köper gärna billigare sprit och tobak, knark och annat från andra människor som man vet om begår brott. Stefan Löfven betonade skarpt att människor måste sluta upp att stödja den organiserade brottsligheten genom att sluta köpa av den. Det är denna brottslighet som begår våldsdåden som oskyldiga människor hamnar mitt i. Trygghet skapar vi gemensamt. Tuffare tag mot och hårdare straff för vapenbrott och sprängmedel kommer att vara i centrum. Tullen ska prioritera vapensmugglingen. Unga ska förhindras att rekryteras till den organiserade brottsligheten. En mycket viktig åtgärd är att se till så att unga kommer i arbete eller studier. Då kan de bygga en egen framtid i frihet.

Kampen mot terrororganisationen ISIS togs också upp. Det ska nu bli kriminellt att åka på utbildning till terrororganisationer. I förlängningen betyder det också att det blir kriminellt att ansluta sig till ISIS och organisationens olika delar runt om i världen. Sverige har anslutit sig till den koalition av länder som ska stoppa ISIS. Det är för att vi värnar om människovärdet, alla människors lika värde och frihet. I en sådan värld här inte terrororganisationer hemma. Det kommer också att satsas på arbete på hemmaplan för att stoppa nyrekryteringen till sådana organisationer.

Tiggeriet togs också upp. Här handlar det om att vi ska inte ge oss på tiggarna utan vi ger oss istället på de system och strukturer som skapar tiggare. Sverige ska ha som mål att ingen ska tigga i Sverige. För att kunna nå dit är det nolltolerans för olaga bosättningar på offentlig eller privat mark. Kamp mot hatbrotten samt satsning på att hjälpa Rumänien och Bulgarien så att dessa länder kan ta hand om sina invånare, erbjuda dem utbildning och arbete samt komma åt den strukturella rasismen. Ett arbete som kommer att bära frukt, inte just i dag men i morgon och övermorgon.

Invandringen lyftes också upp. Det handlar om att Sverige ska ta emot människor som är på flykt. Människor flyr ifrån krig, förföljelser, tortyr, våldtäkt, dödande och umbäranden. Vi har en skyldighet att ställa upp med en fristad men vi har också en skyldighet att ta hand om de människor som kommer hit. Integrationen behöver förbättras. Det skapas nu snabbspår på arbetsmarknaden inom de yrkesgrupper det råder brist på. Flyktingar/invandrare som kommer hit och har utbildning inom dessa branscher/yrken ska anställas och få ett snabbspår in i arbete. På det sättet drar vi nytta av deras utbildning och kunskaper samtidigt som de är med och bidrar till landets utveckling. Där det råder kunskapsbrist ska det fyllas på. Genom arbete sker det bäst. Redan i asylprocessen ska det vara möjligt att studera svenska. Barn ska gå i skolan och kommuner får resurser för att kunna ge barnen en bra skolgång. Oseriösa företag som täljer guld med täljkniv när det handlar om att erbjuda flyktingboenden ska begränsas. Det ska vara ordning i mottagandet av nya människor till Sverige. Bostadsbyggande måste växlas upp. Volymfrågan om invandringen är därmed passé.

Sedan pratade Stefan Löfven om jobben och hur viktigt ett arbete är för människor och samhället. Han tog upp det hat och oförsonliga ton som finns mellan människor i vårt land i dag. Han är orolig för detta och vill se en förändring. Vi måste bort från hatet och det kalla samhälle som kommer i spåret av detta. Avslutningsvis pratade Stefan Löfven om vad det är för värden som vi ska knyta till den svenska flaggan. Där rasister och främlingsfientliga knyter nationen, språket, gemensam historia, religion med mera till en flagga ska vi knyta istället vad vi vill att flaggan ska stå för. Det handlar om människors rätt till arbete och möjligheter som exempel.

Slutsatsen blir att Stefan Löfven tog i de tuffa frågor som väljarna pratar om och det som har hänt. Han duckade inte i detta. Det kom fram förslag och han pratade om vad regeringen gjorde. Budskapet var tydligt. Regeringen tänker inte ducka i dessa frågor och tänker inte backa undan. Däremot har man en annan inställning och därmed också andra lösningar än exempelvis vad ekokammaren i svensk politik för fram. Det var ett tal som sätter agendan för resten av det politiska året. Ett första steg har tagits.

Genom utbildning i bristyrken får fler arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar