fredag 21 augusti 2015

Europa - den rädda kontinenten?

EU. Det var drömmen för de som arbetade hårt efter andra världskriget för att få ihop de europeiska länderna till att samarbeta och finna kreativa, framtidsinriktade lösningar som skulle göra det bra för människor. En organisation som skulle vilja göra saker, ta ansvar och ha blicken mot framtiden samtidigt som man noga visste från var ursprunget kom ifrån. En modig kontinent. Av detta ses inte mycket i dag. Europa är den rädda kontinenten, gödd av missnöje och en rädsla från de etablerade partierna att våga göra nya saker. Partier som blir bestraffade av väljarna och som skapar livslust för främlingsfientliga högerpartier. Det är nu dags för förändring.

EU har en enorm potential. EU är världens största ekonomi och har en BNP på 15 000 miljarder euro.  Invånarna här anses vara en av världens rikaste. Den skuld som EU har är på 10 000 miljarder euro medan de privata förmögenheterna är på minst 50 000 miljarder euro. Här bor över 507 miljoner människor. Det finns med andra ord goda förutsättningar för att skapa nya möjligheter på denna kontinent.

Tyvärr tas inte denna potential tillvara. Istället har vi exempelvis en massarbetslöshet på 23,5 miljoner personer i EU, även om den har minskat med 1,5 miljoner personer på ett år är arbetslösheten enormt hög. Många miljoner européer lever i fattigdom eller riskerar fattigdom. Fattigdomen breder ut sig bland annat i Tyskland, där över 12 miljoner personer levde i fattigdom 2013. De ekonomiska förutsättningarna ser inte bra ut. Ett arbete lönar sig inte längre för att kunna ta sig ur fattigdom. Samtidigt med detta har makteliten fått det bättre, har fått mer makt och tjänar mer pengar. Klyftorna och ojämlikheten ökar.

Europa av i dag saknar framtidsinriktade politiska ledare som vågar ta ansvar och leda utvecklingen. Tysklands kansler Angela Merkel är ingen sådan politiker. Istället tillhör hon tillsammans med Frankrikes president Francois Hollande och Storbritanniens premiärminister David Cameron de politiker som bara står och stampar och är rädda för att gå framåt. Mer intresserade av att bevaka sin makt och agerar utifrån det. Europaparlamentet gör inte så stort väsen av sig och visar inte vägen även om det kommer fram enskilda förslag som är bra för ett hållbart samhälle och den enskilde personen. Det är en svaghet som försvagar hela den europeiska kontinenten.

EU har en stor potential men den tas inte tillvara. Det finns ett stimulanspaket att kunna använda sig av men som det inte händer mycket kring. För många väljer att bevaka sin egen makt och position istället för att sätta fart på EU. I USA satte Barack Obama i gång stora satsningar som har burit frukt och fått fart på amerikansk ekonomi. I EU kivar medlemsländerna om vem som ska få ta emot flyktingar för man själv inte tar ordentligt ansvar, om vad som är Europa med flera liknande diskussioner. Det finns partier som sitter i EU och som vill avskaffa EU eller minska på dessa makt radikalt mycket.

Det här är inte hållbart längre. Medlemsländerna, kommissionen och EU-parlamentet får nu sätta sig ned tillsammans och se till att stimulanspaketet får ordentligt med kraft framåt för att få fart på kontinentens ekonomi i sin helhet. EU är i behov av de stora politikerna som vågar och som inser att det finns ingen box utan allt är öppet. Stefan Löfven har under den tid som han varit statsminister träffat andra socialdemokratiska ledare för att skapa en politik för social hållbarhet, fackliga rättigheter, ordning och reda. Mer behövs. Det finns ett stort behov av politiker som nu tar steget fullt ut och får fart på EU. Det är med andra ord dags för förändring.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar