tisdag 11 augusti 2015

Fattigdomens klor

Sverige anses vara ett av de rikaste länderna i världen. Det är därmed en skam att vi har barnfattigdom i vårt land. En barnfattigdom som skapar begränsningar för barnen och deras möjligheter i livet. Kombinerar vi detta med att skolan i dag inte längre öppnar upp nya vägar in i vuxenvärlden utan ditt arv styr hur det ska gå för dig, mindre fritidsmöjligheter, svårare att vara med i föreningslivet och liknande ser vi att barnen i dagens Sverige har en mycket svår väg framför sig. Fattigdomens klor är bojor som mycket få kan frigöra sig från. Resten blir kvar i fattigdomens återvändsgränd. Så ska det inte vara. Det är dags för förändring.

Det var i samband med Håkan Juholts installationstal mars 2011 som det skedde en ideologisk förändring i det politiska samtalet. Fram tills dess hade moderaternas världsbild och ideologiska kompass styrt politiken och dominerade totalt. Det tal som Håkan Juholt höll kom att ändra debatten. I det talet lyfte han upp att ett land som på bästa sätt tar hand om de uppväxande generationerna tar också hand om sin framtid. Han ville inte se att barn växer upp i fattigdom. Något har gått sönder i Sverige och det slår mot våra barn och ungdomar. Ett omfattande program mot barnfattigdom ska skapas.

Vi skriver nu 2015. Barnfattigdomen finns fortfarande kvar i vårt land. Barnfattigdomen har bitit sig fast och slagit ned sina rötter i det svenska samhället. Den har spridit sina tentakler över landet och ser till att barn och ungdomar i familjer som har det svårt hålls nere och får inte lov att blomma ut i sin fulla potential. Det går att se att barnfattigdomen har minskat i vissa kommuner. I Stockholm har den sjunkit medan den har ökat i Malmö och ligger still i Göteborg. Tapio Salonen lyfter fram att det beror på demografiska skillnader och social förändringar som sker i städerna. Mer analys behövs. Dock har inkomstskillnaderna ökat sedan början av 1990-talet. För de 10 procent fattigaste i Sverige har inkomstsituationen inte förbättrats ett dugg. Snarare minskat lite grann.

I samma stad finns det områden där välståndet är mycket högt medan i andra delar är det tvärtom. Det i sin tur skapar olika livsbetingelser och möjligheter i livet. Risken att dö i förtid och drabbas av sjukdomar är större i områden med låga inkomster och hög fattigdom. Barnen i dessa områden är redan på förhand dömda att fortsätt livet i fattigdom. Det måste brytas här och nu.

Ett viktigt verktyg vi har haft för att åstadkomma förändring för barnen är att satsa på skolan och utbildning. Den svenska skolan har haft som uppgift att frigöra människor från sitt arv, utveckla sina talanger och få nya möjligheter in i vuxenlivet som gör att de själva kan forma sin framtid. Tyvärr gäller inte det längre. Ditt arv, var du kommer ifrån, väger tungt för hur det ska gå för barnen i skolan. Barn som kommer från akademikerhem har större chans att lyckas i skolan än andra barn. Skolan måste utvecklas till att bli det verktyg som inte gör skillnad på barn, som ger nya möjligheter i livet som i sin tur gör att den egna framtiden är något man själv bestämmer över hur den ska bli.

Barnen är vår framtid. Det är något som måste föras fram åter och åter igen men det får inte bara vara en floskel som sägs för att vinna billiga poäng. Det måste också följas upp med skarpa politiska förslag. Vi kan inte acceptera att barn växer upp i fattigdom. Det är att förstöra barnens och vår egen framtid. Sverige är ett rikt land som skulle med lätthet få bort barnfattigdomen. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar