tisdag 4 augusti 2015

Gör något åt bostadsbristen

I politik gäller det att förstå att prata om de problem, utmaningar och möjligheter som människor ser och upplever. Det parti som inte gör det ses inte som ett trovärdigt alternativ och ett parti som duckar i frågorna. Då letas det efter andra alternativ som upplevs ha svaren eller åtminstone pratar om det. Ett problem som vi har i dagens Sverige är bostadsbristen.

Bostadsbristen finns runt om i hela Sverige. Det hämmar den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen för den enskilda människan/familjen. Takten i bostadsbyggandet behöver höjas rejält. Fram till 2020 kommer det enligt Boverket att behöva byggas 460 000 nya lägenheter. Regeringen föreslår stimulanser till att det ska byggas fler bostäder. Det är bra steg på vägen men mer behöver göras. Bostadsbristen är något som är påtagligt och det pratas mycket om.

Vi i Ystads kommun har bostadsbrist och har haft det under lång tid. Nu när vi fick möjlighet av väljarna att ta över ledningen av Ystads kommun tillsammans med Centerpartiet har vi satt bostadsbyggandet som topprioritet. Det finns i dag en bostadskö till det kommunala bostadsbolaget på ca 4000 personer som vill ha en hyreslägenhet. Även om det i den kön finns de som redan bor i det kommunala bostadsbolagets bostäder och vill byta till en större alt mindre lägenhet finns det ändå ett antal tusen personer som vill ha en lägenhet men som inte kan få det. Till dessa ska vi lägga ett stort antal personer runt om i Sverige som vill bygga sig en ny framtid i denna kommun. Samtidigt med det har vi många ungdomar som inget hellre vill än att få en egen bostad. Med andra ord finns det många som vill bo här men det är mycket ont om bostäder.

Vi som leder Ystads kommun anser att byggandet måste komma igång. Vi ser klart och tydligt att fler invånare innebär ökade skatteintäkter, fler konsumenter för det lokala näringslivet, nya medarbetare för lokala arbetsgivare, nya medlemmar i föreningslivet, mer aktiviteter och nya möjligheter att investera i välfärden. Nu ska det kommunala bostadsbolaget komma igång med att bygga 100 lägenheter med start i höst. Det är ett steg på vägen för att se till så att vi bygger bort bostadsbristen i vår kommun. Fler bostäder är i planeringsstadiet till att sättas igång under mandatperioden.

Det går med andra ord att göra något åt bostadsbristen. I exempelvis det socialdemokratiskt styrda Botkyrka byggs det så det knakar, samma sak i S-ledda Kalmar. Vi ser problemen med bostadsbristen och tar tag i detta på allvar. 

Redan 2012 skrev jag om bostadsbristen, som vi nu ska göra något åt. Unga har svårt att finna en egen bostad i Skåne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar