söndag 9 augusti 2015

Måste det vara så här?

Den värld vi lever i dag i ger oss många positiva och bra saker. Tyvärr finns det många negativa sociala konsekvenser som vi måste ta tag i för annars har vi fått ett samhälle som inte går att förändra. De flesta av oss bli förlorare som hela tiden får kämpa allt vad vi kan utan att få ut så mycket för det. Dagens värld kräver ett nytt tänkande och ett nytt samhälle. Det är dags för förändring.

Något har gått sönder i Sverige. Inte bara här utan i många länder. Vi kan se att ojämlikheten har ökat där mycket av den ekonomiska tillväxten tillfallen makteliten, mindre tillfaller under- och medelklassen, minskad anställningstrygghet, ökade klimat- och miljöproblem, ökad skillnad mellan stad och land, tryggheten minskar, ökad fattigdom, sämre möjligheter för barn och ungdomar att klara av skolan, minskad samhällsservice, välfärden urholkas, jobb försvinner och ersätts inte på samma sätt som innan, massarbetslösheten biter sig fast på högre nivåer, få ihop livet känns allt tuffare.

Samtidigt med detta går det att se att väljare letar efter partier som ser detta, som beskriver det och som kommer med hållbara lösningar. I Europa har socialdemokratiska partier innan varit ett självklart val då de har inte bara beskrivit verkligheten och kommit med förslag på förbättringar utan också gjort en vision av vad det är för framtid som det siktas mot. Belöningen har varit högt väljarstöd, i Sverige över 40 procent.

I dag för socialdemokratiska partier i Europa en tynande tillvaro. I val efter val lider de nederlag, senast i Storbritannien. Väljarstödet är kring 20-procent, plus minus ett antal procent. Vissa platser runt 30 procent. Det är nästan så att det är en naturlag som gäller, att S backar och det är från och med nu "naturligt" att ligga kring eller under 30-procent. Nu är det inte en naturlag. Det går att skapa förändring och få S i Europa att stiga och få allt mer ökat väljarstöd. För att det ska gå måste S börja prata om de problem och möjligheter som finns, presentera idéer och lösningar och ha en vision om ett bättre jämlikt och jämställt samhälle.

I dag finns ett samhälle som har gått sönder. Vi står inför ett klimathot som får det mesta att förblekna. Det stora framtidsprojekt som S måste ta itu med är att bygga ett hållbart samhälle med jämlikhet i centrum och hela landet ska leva. Skapa denna vision och berättelse och bygg en skarp politik för det. Det gör vi i Ystad. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar