fredag 14 augusti 2015

Nu är det dags

Även om världen ser ut som den gör just nu, och det verkar vara pessimistiskt, lever vi i en tid där vi kan forma och bygga en ny framtid för oss själva och kommande generationer. Problem och utmaningar finns det gott om men den som är beredd att ta tag i dessa kan också lägga en grund som skapar nya möjligheter. Vi måste inse på allvar att nu är faktiskt tiden kommen när det är dags att vi tar ett gemensamt ansvar för en ny och bättre värld. Det är dags för förändring.

Det är enkelt att prata om symptomen i samhället, det som sker runt omkring oss, men det är svårare att hitta kärnan till det som händer och åtgärda det som är fel. Politiken i Europa har kommit att handlar om vad som är problem på fernissan men inget görs åt de djupliggande problem som skapar om våra liv, försvårar vår framtid och gör att samhället inte längre upplevs vara till för vanliga människor utan för makteliten. När partier jagar klämkäcka lösningar på symptomen krockar det med väljarnas önskan och vilja att komma åt det på djupet. Det är inte för inte som traditionella partier överges för populistiska sådana. Inte ens Sverige är förskonade.

Socialdemokratins nedgång är inte en naturlag. Det är inte en lag som har bestämt att socialdemokratin skulle dominera innan och efter andra världskriget för att sedan sakta men säkert minska och bli ett parti runt 20-30 procent. Det har skett för att väljarna inte ser socialdemokratin som ett aktivt parti som har en vision för framtiden och nya spännande lösningar. Fokus har legat för mycket på att klaga på högern, utan att avslöja var denna politik har sina rötter och har skapat för samhälle, och vad man själv vill.

I dag vet vi om att den värld vi har byggt på kapitalismens altare inte längre fungerar. Finanskrisen 2008 var bara det senaste i bevisen för att vi måste tänka nytt och annorlunda. Klimatproblemen, miljöförstöring, utslagning av människor, massarbetslöshet, urholkning av välfärden, försämringar för vanliga människor medan makteliten skor sig allt mer, konflikter inom och mellan länder, försämrad arbetsmiljö, tävling mellan länder nedåt i ekonomin med mera visar med all tydlighet att det går inte längre att hålla på som tidigare.

Vi har kommit till ett läge där vi måste våga lägga det gamla bakom oss och inse att vi har trätt in i hållbarhetens tidevarv där globaliseringen och utvecklingen av den digitala teknologin kommer att förändra vårt sätt att leva och tänka. Redan i dag går det att se det i form av de sociala medierna där det pågår en enorm aktivism och gör att människor kommer än närmare varandra. I denna nya tidsålder som jag vill kalla den hållbara tidsåldern kommer avstånden mellan människor att minska, teknologin kommer att decentralisera mycket produktion till lokalsamhället och till den enskilde själv, sociala mediers integrationssätt omvandlar vårt fysiska integrationssätt med andra människor, utvecklad jämlikhet och skapandet av det hållbara samhället.

Här finns socialdemokratins möjlighet att forma en ny berättelse med bas i digitaliseringens tidsålder, byggandet av det hållbara samhället, globaliseringens möjligheter, jämlikhet och att hela Sverige ska leva. För S i EU bytts det sista ut till hela EU. Vi har möjligheten att göra det. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar