söndag 30 augusti 2015

PostIT-analyser

I dagens samhälle står vi inför utmaningar, problem och möjligheter av olika. Det går inte en dag utan att vi via en del partier och media samt "tyckare" får reda på av dem hur saker och ting ska lösas. Enkla lösningar presenteras. Det kallar jag för PostIT-analyser och de är negativa och löser ingenting. 

Det verkar som att det ska vara "snabba lösningar" på allting. Tålamod verkar vara en bristvara. Tid till reflektion och fördjupad diskussion har fått ge vika för snabba åtgärder. Snabbheten används för att kunna visa handlingskraft som är tänkt att belönas med ökat väljarstöd, vilket också sker. Till en början kan det verka vara rätt lösningar som har presenterats och tagits men efter ett tag går det klart att se att det inte fungerar. Det har varit fel lösningar och konsekvenserna har blivit värre.

Ta detta med sjukskrivningar. I början av 2000-talet visade det sig att sjukskrivningstalen ökade hela tiden. Slutsats drogs att människor sjukskrevs för minsta lilla och det behövdes uppstramningar i systemet. Rehabilitering togs bort. Den enskilde skulle hållas under tukt och förmaning. Alla nappade på detta enkla, människor ville vara sjuka alltså gällde det att försvåra för detta. Seriös forskning fann att sjukskrivningsdagarna ökade efter som de som var långtidssjukskrivna förblev sjukskrivna. Deras dagar ökade och därmed ökade antalet dagar. Trots detta fortsattes det med grundsynen att människor var sjuka för att de ville vara det. De skulle därmed genom två administrativa datum tvingas ut på arbetsmarknaden igen. Resultatet ser vi igen. Sjukskrivningstalen sticker iväg upp igen.

Arbetslösheten ökade. En slutsats som presenterades av alliansen handlade om att människor ville vara arbetslösa. Det var bekvämare än att jobba. Det gällde att öka drivkraften att börja jobba igen samt behålla sitt jobb. In kommer sänka skatten för den som arbetar och straffa den som är arbetslös med försämrad a-kassa och betala mer i skatt, försämrade möjligheter till att få a-kassa och mer kontroller av den som är arbetslös. Facit kom. När konjunkturen dök ned igen rusade arbetslösheten uppåt. Fler blev arbetslösa och långtidsarbetslösheten ökade. Arbetslösheten har länge legat runt 8 procent men har sjunkit ned till 7,4 procent. Samtidigt rapporterar var femte arbetsgivare att de inte hittar en ny medarbetare som har rätt kompetens.

Dessa två exempel för visa på hur PostIT-analyser, eller Twitteranalyser på 140 tecken, har fått dominera svensk politik och de problem, utmaningar och möjligheter som finns. Genom snabba analyser och förslag på lösningar anses problem har lösts. Det visar sig efter ett tag ett det inte stämmer. Det blir till och med sämre. Lägg till fördomar och rena lögner som sprids så visar det att vi i dag har ett samhällsklimat som sätter människor mot varandra och fördummar samtalet och diskussionerna. Källkritisk granskning är helt borta, vilket inte får ske.

Det är därmed dags att de fördjupade analyserna och diskussionerna kommer fram igen. Genom genomarbetade analyser byggda på brett kunskapsinhämtande, faktakoll och diskussioner kan hållbara lösningar komma fram som gör att det löses också på längre sikt. För media är det inte lika kul att skriva om då mer utrymme kommer att behövas, inte heller för de som skriver på Twitter, allehanda hemsidor och samlingsplatser. Det går att komma över.

Det behövs ett helt annat sätt att ta itu med dagens problem, utmaningar och möjligheter. Görs inte det kommer vi ingen vart. Det är därmed dags att sluta med PostIT-analyser. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar