torsdag 6 augusti 2015

Sex plus sex

I dagens Sverige anger många som arbetar att de är stressade på jobbet. Något som också påverkar fritiden och när människor har semester. Samtidigt med detta är vi mer produktiva per arbetad timme än någonsin i historien. Den som är anställd får inte ta del av all denna produktivitetsförbättring utan allt mer hamnar hos ägarna. Sjuktalen tickar uppåt igen och människor går till sitt arbete när de är sjuka istället för att stanna hemma. Stressen leder till ökad risk för arbetsskador och sjukdomar. För varje år som går ökar arbetstempot. Det är svårt att få vardagen att gå ihop och många känner att de inte hinner med livet. Så här ska det inte vara. Det är därmed dags för förändring.

Det finns en rad problem, utmaningar och möjligheter i vårt samhälle som politiken måste möta. Den som inte gör det ses inte som något alternativ och får stämpeln att inte vara i kontakt med vanliga människor. I dagens Sverige har vi en rad saker som det måste tas itu med. En av dem är stressen i livet.

Vi är otroligt produktiva i vår ekonomi. Var och en av oss gör i dag mer per arbetad timme än vad som gjordes för fem år sedan, 15 år sedan och längre back. Innan fick vi ta del av detta i form av allt högre löner. Lönetillväxten gick hand i hand med produktivitetsökningen. Genom detta gick det att genomföra en rad välfärdsreformer som kom anställda till del. Bland annat handlade det om minskad arbetstid i form av åtta timmars arbetsdag och semester.

I dagens allt mer hektiska tid med att än mer ska göras för varje arbetad timme som går tar ut sin rätt på oss människor. Efter nedskärningarna i början av 1990-talet dröjde det några år men sedan började det visade sig allt tydligare med höjda sjukskrivningstal, människor kände sig allt mer stressade med mera. Även om ökningen av antalet sjukskrivningar kan härledas till att det var de långa sjukskrivningarna som ökade var det ändå ett tecken på att människor slits ut allt snabbare i arbetslivet. I dag har vi samma effekt efter krisåren 2008-2011.

Människor tycker att det är svårt att få ihop livet, att stressen ökar allt mer på jobbet och det är svårt att kunna koppla av. Arbetslivet inkräktar allt mer på den tid när människor ska ladda batterierna på olika sätt. Vi måste därmed skapa en förändring som gör att vi kommer i kapp oss själva, får mer tid för varandra och våra egna barn, får tid över till utveckling och förändring. Det är dags att införa sex timmars arbetsdag och sex veckors semester.

En del kommer att kicka bak ut och ifrågasätta detta. Det kan vara av anledning att Sverige inte har råd med mera. Till dem skulle jag vilja föra fram följande. Vårt fantastiska näringsliv på börsen gör miljardvinster. Ta bara bankerna. Cirka 22 miljarder kronor under andra kvartalet i år. Börsbolagens vinster så här långt ligger 13 procent över förra året vid samma tidpunkt. Samtidigt beräknades börsbolagen nu i våras ha betalat ut 200 miljarder kronor i aktieutdelningar. Ytterligare miljarder kronor försvinner iväg i höga arvoden till vd:ar. Det finns med andra ord pengar att ta av. Vi är otroligt produktiva i dag per arbetad timme och det är dags att mer av detta tillfaller den som är anställd. Sex timmars arbetsdag och sex veckors semester hotar inte den svenska ekonomin. Redan i dag finns det många arbetsplatser som har förkortad arbetstid utan att den svenska ekonomin blir sämre.

För i andra vågskålen ska vi lägga att mindre arbetstid och mer tid till rekreation och återhämtning gör att sjuktalen kommer att gå ned. Arbetsskadorna kommer att minska. Det sparar in pengar till både arbetsgivarna och staten i miljardklassen framöver. Människor har mer tid över med familjen. Det gynnar barnen och deras möjligheter i livet. Ett barn som inte hamnar snett gör att samhället sparar 100 miljoner kronor. Tio barn motsvarar en miljard kronor. Samtidigt innebär detta mer tid till att exempelvis konsumera upplevelser. I dag hinns inte detta med då man exempelvis jobbar dagtid. På kvällstid stänger många av dessa upplevelser. Mer tid skulle innebära mer tid till att kunna ta del av sådana aktiviteter. Ekonomin gynnas.

Både sex timmars arbetsdag och sex veckors semester skulle möjliggöra mer frihet för den enskilde. Samtidigt skulle vi få människor som mår bättre. Hälsotalen skulle öka. Människor hade också haft möjligheten att kunna lägga semestern mer utspritt över året och fått mer tid för rekreation och göra andra saker. Det vinner arbetsgivarna och samhället på i längden. En anställd som orkar, som är pigg är också mer produktiv och kreativ. Det i sin tur skapar nya möjligheter på arbetsplatserna.

Det är därmed dags för en ordentlig frihetsreform i form av sex timmars arbetsdag och sex veckors semester. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar