onsdag 5 augusti 2015

Utanförskapets områden

Runt om i Sverige har vi områden där klyftorna ökar. Det handlar om hög arbetslöshet, höga ohälsotal, fattigdom, ökad ojämlikhet och där barn och ungdomars tro på en bättre framtid är lägre. Områden där dina möjligheter att kunna bygga ett tryggt liv där du kan förverkliga dina drömmar är mindre och problemen desto större. Där vissa med negativa intentioner lockar människor till att göra dåliga saker. Områden som i grunden har en enorm positiv potential att bli kreativa utvecklingscentra för morgondagens hållbara samhälle. Med andra ord gäller det för samhället att ta sitt ansvar och agera.

Det händer saker ute i det kommunala landskapet där man vill genomföra positiva förändringar för att komma åt det som är negativt och förstärka det som är positivt så att detta får möjlighet till att dominera och skapa nya möjligheter. I exempelvis Malmö kommer nu den S-ledda ledningen att via det kommunala bostadsbolaget att göra något mycket spännande. Det är ett projekt som är tänkt att i Rosengård ska det investeras i 200 nya bostäder och 30 lokaler för affärsverksamhet. Mycket positivt.

Förutom att bygga nytt och renovera försöker flera kommunala bostadsbolag att i de områden de är verksamma i att anställa personal som bor här. Det är sociala investeringar som görs. På det sättet får arbetslösa jobb samtidigt som boende i området är med och tar hand om det, påverkar andra boende att ta hand om sitt bostadsområde, får igång en viktig vi-gemenskap och skapar ringar på vatteneffekter inom olika områden. I Örebro sker det. Halmstads kommunala bostadsbolag fixar jobb till sina hyresgäster.

Det krävs ett batteri av olika åtgärder för att dessa områden får sin situation förbättras. Självklart är det viktigt med att bygga nytt, bygga om och renovera samt fräscha upp bostadsområdet. Andra saker som måste göras är, förutom ovanstående:

1: Satsa på det lokala föreningslivet: Det föreningsliv som finns i dessa områden behöver stöttas på olika sätt. Det kan vara mer resurser till föreningar som jobbar med barn och ungdomar. Här kan kommunen också hjälpa till med att ledare och andra krafter som behövs i en förening finner varandra. Föreningar som jobbar med unga är viktiga för de kan skapa en annan bild av hur verkligheten ser ut och vilka möjligheter det finns.

2: Få med det lokala näringslivet: Lokala näringslivet behöver vara med i arbetet. Det kan handla om att kommunen exempelvis kommer dit och prata med företagarna om vad de har för behov och vilka möjligheter de har. Utifrån det går det att göra saker. Det kan vara att tillsammans med Arbetsförmedlingen ta fram och satsa på vissa utbildningar som gör att arbetslösa kan få ett arbete. Det kan vara att hjälpa till i kontakter med högskola/universitet, finansiärer, rättsväsende, myndigheter, bygga bättre företagslokaler med mera. Lokala företag som får möjlighet till att expandera gör att områden blir mer intressanta för andra företag att också startas och etablera sig i.

3: Nya företag: Kommun, Arbetsförmedling och utbildningsinstanser borde gemensamt arbeta för att hjälpa personer som har en bra företagsidé att kunna förverkliga denna. Det handlar inte bara om att starta ett företag utan också att driva det så pass bra att man kan leva på det och till och med anställa nya medarbetare.

4: Investeringar i vårdcentraler: Det är viktigt att landsting/regioner ser till att det investeras i vårdcentraler i dessa områden. Ohälsotalen är höga och risken att dö i förtid är högre här. Satsning på förebyggande arbete och hälsa borde vara prioriterat. Här går det att samarbeta med skolan, föreningslivet och näringslivet.

5: Satsa på utbildning: Det behövs satsas på förskolan, grundskolan, fritids, gymnasieskolan, vuxenstudier och högskolestudier av olika slag i dessa områden men också i staden som helhet. Tyvärr har det visat sig att skolor har fått läggas ned på grund av en situation där negativa saker har hänt i skolorna. Det behöver brytas och det rejält. Det finns goda exempel från andra delar av världen ex New York som visar att det går att göra förändring på kort tid. Om satsning görs på utbildningar för att det lokala näringslivet i området och resten av staden ska få utbildad arbetskraft kan de göra att skolan ses allt mer som vägen in i en bättre framtid.

6: Rättsväsende: Det är viktigt att det finns rättsväsende på plats som kan upprätthålla ordningen. Föreningar, näringsliv och kommunen är viktiga i att tillsammans med polis arbeta för att minska på brottslighet och skapa nya vägar till egen försörjning och att det går att bygga ny framtid på bättre sätt. Polisens närvaro ger de krafter som vill förändra och förbättra en chans att bli något som människor kan samlas kring.

Det finns ytterligare saker att göra men dessa ovan är några idéer på vägen framåt. De går också att etablera i andra bostadsområden och i en hel stad. Föreningslivet och näringslivet är viktiga samarbetspartners för att skapa positiva saker för boende i en stad eller kommun. Då gäller det också att skapa möjligheter för dem att kunna göra det också. Ska vi förändra utanförskapsområden till att bli dynamiska kugghjul i utvecklingen behövs det satsas. Många kommuner gör viktiga insatser. Det är dags för staten att i större skala involvera sig i detta viktiga arbete. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar